Onderzoek

Na ontvangst van de omschrijving van de klacht over uw advocaat gaat de jurist van Recht voor zijn Raap Juristen onderzoeken of deze advocaat zich op zijn minst heeft gehouden aan de voorwaarden.

Voorwaarden beoordeling

De voorwaarden waaraan een capabele advocaat zich op zijn minst zou moeten houden:

– Afspraken op papier
Alle afspraken die van belang zijn in uw zaak moeten, alvorens de advocaat  werkzaamheden gaat verrichten, op papier worden gezet en door u te worden ondertekend. Hierbij dienen aan u de Algemene Voorwaarden en de geschillenregeling te worden overhandigd.

– gesubsidieerde rechtsbijstand
Zijn de financiële afspraken op papier gezet en bent u hiermee akkoord gegaan? De advocaat dient in elk geval na te gaan of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand van overheidswege, ook wel ‘de toevoeging’ genoemd.

– overeenkomst betalende basis
Als u ervoor kiest om niet op basis van een toevoeging te werken doch op betalende basis dan dient dit nadrukkelijk te worden overeengekomen en door u voor akkoord te worden getekend.

– Processtukken ter goedkeuring
Heeft u wel (alle) brieven of processtukken vooraf ter goedkeuring ontvangen? Dit is van wezenlijk belang: er gaat geen stuk de deur uit waarmee u het niet eens bent.

– Bereikbaarheid advocaat
Is uw advocaat goed bereikbaar en belt hij terug? Uit onderzoek is gebleken dat dit de meest gehoorde klacht is in de advocatuur. Hoewel hierop niet direct een financieel plaatje is te plakken werkt het natuurlijk wel frustrerend.

– Verrichting werkzaamheden
Verricht de advocaat zelf de werkzaamheden of een kantoorgenoot? U dient hierop erg alert te zijn omdat dit kan meewegen in de nota van de advocaat. In elk geval dient u hieromtrent te worden ingelicht

Beoordeling klacht advocaat

Aan de hand van onder andere bovenstaande criteria en de door u verstrekte informatie over het probleem en de zaak beoordeelt de jurist of de advocaat over de schreef is gegaan en of er een schadevergoeding kan worden geëist.

Rechtvoorzijnraapjuristen.nl

Recht voor zijn Raap Juristen vormen een juridisch adviesbureau waarbij elke per telefoon of e-mail gestelde vraag op juridisch gebied, kosteloos binnen 24 uur wordt beantwoord.

Juridisch annuleren Time Share.

* Streeftermijn 3 maanden

* Binnen hele EG

* Time Share contracten

* Onderhoudscontracten

* Resale- en lidmaatschapscontracten

Contact

Uw naam*
Uw email*
Onderwerp
Uw bericht
captcha