Beslag op uitkering

Als een uitkeringsinstantie zoals UWV, SVB of gemeentelijke sociale dienst te veel aan uitkering heeft verstrekt vordert zij het te veel betaalde terug. Daarnaast wordt er geregeld kortingen op de uitkering toegepast wegens overtreding van de uitkeringsregels. In die gevallen wordt de sanctie of terugvordering verrekend met de lopende uitkering.

Ook in die gevallen van verrekening of sanctie moet er rekening worden gehouden met de beslagvrije voet. Bij een minimumuitkering zoals WWB, AOW of een UWV uitkering met een toeslag kan dit betekenen dat er slechts een klein maandelijks bedrag of helemaal niets kan worden verrekend.

Sancties op uitkering en beslag.

Het is een ervaringsgegeven dat met deze regels op grote schaal de hand wordt gelicht. Er is vrijwel geen enkele sociale dienst die spontaan bij het opleggen van een korting van 5 of 10% een berekening maakt van de beslagvrije voet. De kans is dan groot dat de inhouding te hoog en de betrokkenen minder over houdt dan de beslagvrije voet.

Onze juristen worden steeds vaker met deze kwestie geconfronteerd. De ervaring leert dat de sociale diensten tandenknarsend gehoor geven aan de vordering tot het opmaken van een correcte beslagvrije voet. Nog veel erger wordt het als dit met terugwerkende kracht wordt gevorderd.

Onbekende regels

Toch is dit alles wettelijk vastgelegd doch volstrekt onbekend bij uitkeringsgerechtigden en de instanties zwijgen hierover in alle talen.

Één van onze juristen werd geconfronteerd met een zaak waarbij de beslagvrije voet werd berekend naar de norm van een alleenstaande terwijl zij was gehuwd, beslag was gelegd bij de fiscus op haar woon- en zorgtoeslag terwijl bij die berekening ervan uit was gegaan dat zij dat wel kreeg uitbetaald en als hoofdprijs ook nog een sanctie op haar WWB uitkering was toegepast.

Let wel: dit zijn geen uitzonderingen!

Ken uw recht!

Denkt u dat dit u ook overkomt? Neem contact op met een van onze juristen voor een gratis juridisch advies.

Het loont vaker dan u denkt.

Rechtvoorzijnraapjuristen.nl

Recht voor zijn Raap Juristen vormen een juridisch adviesbureau waarbij elke per telefoon of e-mail gestelde vraag op juridisch gebied, kosteloos binnen 24 uur wordt beantwoord.

Juridisch annuleren Time Share.

* Streeftermijn 3 maanden

* Binnen hele EG

* Time Share contracten

* Onderhoudscontracten

* Resale- en lidmaatschapscontracten

Contact

Uw naam*
Uw email*
Onderwerp
Uw bericht
captcha