Beslagvrije voet

Hoe wordt de beslagvrije voet berekend?

Voor de berekening van de beslagvrije voet zijn de volgende gegevens nodig.

• Inkomsten van u en eventueel uw partner

• Soort huishouding ( alleenstaande, alleenstaande ouder of (echt)paar

• Aantal kinderen

• Leeftijden van gezinsleden

• Hoogte woonkosten en zorgpremie

• Hoogte huur- en zorgtoeslag

Bij de berekening van de beslagvrije voet tellen alleen deze gegevens mee. Met andere uitgaven zoal energie, alimentatie, water) wordt bij de berekening geen rekening gehouden.

Globaal komt de beslagvrije voet erop neer dat een bedrag van 90% van de WWB norm die voor u zou gelden moet worden vrijgelaten. Dit bedrag wordt vermeerderd met te ontvangen huur- en zorgtoeslag en verminderd met de te betalen woonlasten en zorgpremie. Van deze laatste componenten wordt weer een bepaald bedrag aan normhuur (per 1.1.2014 € 199,54) en de in de WWB basis opgenomen zorgpremie afgetrokken.

Op het dan verkregen bedrag mag geen beslag worden gelegd. Op het verschil tussen uw netto inkomen en dit bedrag wel.

Het berekenen van de beslagvrije voet is niet altijd even gemakkelijk.
Neemt u bij vragen contact op met een van onze juristen voor een gratis juridisch advies.

Rechtvoorzijnraapjuristen.nl

Recht voor zijn Raap Juristen vormen een juridisch adviesbureau waarbij elke per telefoon of e-mail gestelde vraag op juridisch gebied, kosteloos binnen 24 uur wordt beantwoord.

Juridisch annuleren Time Share.

* Streeftermijn 3 maanden

* Binnen hele EG

* Time Share contracten

* Onderhoudscontracten

* Resale- en lidmaatschapscontracten

Contact

Uw naam*
Uw email*
Onderwerp
Uw bericht
captcha