Medisch Tuchtrecht of Kluchtrecht?

By 25 mei 2013Tuchtrecht

Medisch Tuchtcollege of Kluchtcollege?
Verbijsterd waren de nabestaanden van drie overleden patiënten in het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam.
Op 3 mei jl. werd door het Regionaal Medisch Tuchtcollege uitspraak gedaan tegen drie microbiologen van dit ziekenhuis. Aan hen werd verweten dat zij geruime tijd hadden nagelaten te melden dat de zogenaamde Klebsiella-bacterie in het ziekenhuis was opgedoken. Mede door dit nalaten werden 36 patiënten besmet met dit virus en zijn drie van hen hoogstwaarschijnlijk aan die infectie overleden. Van 10 kon niet met zekerheid worden gezegd dat zij aan de infectie waren overleden.

Zij werden veroordeeld tot de laagst mogelijke straf: een berisping. Belanghebbenden konden hun oren niet geloven.
De persrechter van dit college motiveerde deze lichte straf met de mededeling dat meerdere personen in het ziekenhuis mede verantwoordelijk waren. Dat is de omgekeerde wereld. In het reguliere strafrecht wordt een misdaad in groepsverband begaan juist als een strafverhògende factor aangemerkt!

Toch is deze uitspraak niet enig in zijn soort. Het is reeds lang een publiek geheim dat deze tuchtrechters niet het belang van klagers voorop stellen doch de betrokken artsen de hand boven het hoofd houden. De cijfers spreken voor zich: van alle klachten die bij de Medische Tuchtcolleges worden ingediend worden er maar liefst 75% ongegrond of niet-ontvankelijk verklaard. In 10% van de zaken wordt de klacht niet doorgezet en de rest eindigt doorgaans met een minimale sanctie. Klagers ontvangen nooit schadevergoeding.

Recht voor zijn Raap Juristen stellen de nalatige arts per direct aansprakelijk voor geleden materiële schade en smartengeld. Zij schakelen nooit de tuchtrechter in. Dat werkt een stuk effectiever.
Heeft u een soortgelijke slechte ervaring: neem contact op via het contactformulier.