“Waar zijn jullie mee bezig” vroeg de Kantonrechter aan het CJIB

By 26 mei 2013Incasso

Een opmerkelijke zaak. Iedereen heeft wel eens een verkeersboete gehad en kent de incassomethodes van het CJIB. In deze zaak ging het om een incasso van let wel € 6,– die de Staat der Nederlanden wilde innen.

De cliënt heeft de verschuldigdheid van dit bedrag met goede redenen in twijfel getrokken, betaalde niet maar maakte wel zijn bezwaren kenbaar. Dat hielp niet echt.

Hij ging door de mallemolen van het “volledig gestandaardiseerde en geautomatiseerde traject”heen zonder iemand van het CJIB te spreken te krijgen. Nadat een dwangbevel is uitgevaardigd werd  beslag gelegd op zijn bankrekening voor een bedrag van maar liefst € 711,97!

De Kantonrechter te Breda vroeg zich af of in deze zaken nog wel sprake van een rechtsbescherming met de nodige waarborgen nu het gehele traject volledig is geautomatiseerd. De benadeelde kan zich suf bellen waardoor de telefoonkosten hoger zijn dan het verschuldigde bedrag. In elk geval achtte de Kantonrechter de eis van € 711,59 voor een bedrag van aanvankelijk € 6,– buiten alle proporties  en vernietigde het dwangbevel. Volkomen terecht natuurlijk.

Deze geautomatiseerde incassotrein  dendert in meer gevallen over u heen. Denk alleen al aan telefoonabonnementen, rekeningen van gas en electra e.d. Het gevoel van ergernis en onmacht  staat in geen verhouding meer tot de hoogte van het gevorderde bedrag en vaak betaalt u om van de ellende af te komen.

Neem in voorkomend geval  contact op met her Buro Rechtshulp Nederland van de Recht voor zijn Raap Juristen.

Leave a Reply