Handigheidje werknemer gehonoreerd? Neen.

By 4 juni 2013Arbeidsrecht

 

Werkgever en werknemer zijn een arbeidsovereenkomst aangegaan voor één jaar. In de loop van het jaar komen partijen overeen dat de arbeidsovereenkomst wordt gewijzigd. Werknemer gaat ander werk verrichten tegen een hoger salaris. Dit wordt per e-mail bevestigd. Over de duur der arbeidsovereenkomst wordt niet gesproken.

Na afloop van het jaar wenst werkgever de overeenkomst niet te verlengen. Werknemer stelt dat er per datum van de e-mail een nieuwe arbeidsovereenkomst is gesloten en wel voor onbepaalde tijd. Werkgever verweert zich met de stelling dat de e-mail geen nieuwe arbeidsovereenkomst heeft doen ontstaan en slechts een wijziging betreft van de eerste overeenkomst. Dit is voor van alles van belang: bestaat er na het jaar een loondoorbetalingverplichting, geldt er een proeftijd en hoe zit het met een concurrentiebeding?

De kantonrechter oordeelt dat in elk geval niet voldaan is aan de voorwaarden voor het ontstaan van een arbeidsovereenkomst uit de CAO waarin die voorwaarden zijn opgenomen. Evenmin is er later een nieuwe schriftelijke arbeidsovereenkomst ontstaan.

De kantonrechter wijst de vorderingen af.

Vanuit de intuïtie lijkt deze uitspraak wel juist. Werknemer wil via handigheidje een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd construeren. Toch had de uitspraak anders kunnen luiden. Aan de bestaansvoorwaarden voor het bestaan van een nieuwe overeenkomst zoals het salaris en inhoud van de functie is voldaan. De duur van  is geen bestaansvoorwaarde voor het ontstaan van een arbeidsovereenkomst.

Het is dus zinvol  afspraken over een wijziging van een arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen zo nodig onder vermelding van de oorzaak en het doel van die wijziging.

Leave a Reply