Geeft Arbo arts info aan werkgever?

By 5 augustus 2013Arbeidsrecht

Enkele arbodiensten hebben in strijd met de wet medische gegevens van zieke werknemers aan de werkgever doorgespeeld. Die informatie was niet noodzakelijk voor de re-integratie of begeleiding van de zieke werknemer.

Dat bericht het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) donderdag.
Het college deed onderzoek naar twee arbodienstverleners: een gecertificeerde arbodienst en een verzuimbedrijf. Het verstrekken van dergelijke informatie (“gevoelige medische gegevens”), zegt het CBP) is in strijd met de wet.

De gedeelde informatie ging bijvoorbeeld over de aard en de oorzaak van een ziekte, medicijngebruik en behandelingen.

Maatregelen
Het onderzochte verzuimbedrijf heeft maatregelen getroffen en geeft de gegevens niet meer door. Het andere onderzochte bedrijf, de arbodienst, blijft onder controle van het CBP.
Niet duidelijk wordt, om hoeveel werknemers het precies gaat. Het CBP deed vorig jaar ook al onderzoek bij een verzuimbedrijf, een arbodienst en een werkgever die in strijd met de wet handelden.

Hieruit bleek dat de arbodienst structureel medische informatie heeft verstrekt aan werkgevers, dat bijna 58.000 werknemers.
Deze cijfers zijn niet vreemd en komen niet uit de lucht vallen. Arbodiensten worden doorgaans betaald door werkgevers. Dan krijg je al snel de situatie van “Wiens brood men eet wiens woord men spreekt.”

Leave a Reply