Aantal klachten over deurwaarders verdubbeld.

By 6 december 2013Consumentenrecht

Deurwaarders stellen het deel van het inkomen van mensen met schulden waar geen beslag op mag worden gelegd vaak te laag vast. Ook informeren deurwaarders mensen met schulden vaak slecht over deze zogenoemde beslagvrije voet. Dat oordeelt nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer.

Schenden beslagvrije voet

Onze juristen worden steeds vaker benaderd over de handelwijze van deurwaarders.  Klachten over deurwaarders zijn aan de orde van de dag. Brenninkmeijer deed onderzoek naar het schenden van de beslagvrije voet door gerechtsdeurwaarders, omdat hij sinds 2012 steeds meer klachten krijgt over gerechtsdeurwaarders. In 2011 ontving de ombudsman nog 84 klachten over deurwaarders, vorig jaar waren dat er 161 en dit jaar verwacht hij uit te komen op circa tweehonderd klachten. Drie van de vier klachten gaan over de beslagvrije voet. Dit is naar ervaring van onze juristen nog slechts het topje van de ijsberg.

Beslaglegging op alle inkomsten

Onze juristen zijn ervan overtuigd dat het aantal keren dat de beslagvrije voet niet op de juiste wijze wordt berekend onrustbarend hoog is. De deurwaarder legt beslag op vrijwel alle inkomsten en komt hierop eerst terug nadat onze juristen zijn ingeschakeld. Het is feitelijk een schandalige manier van doen.

De beslagvrije voet wordt gewoonweg niet toegepast op onder meer de huur- of zorgtoeslag, oordeelt de ombudsman, terwijl dit wel een wettelijke verplichting is.  “Zeker nu veel mensen het financieel krap hebben, is het belangrijk dat deurwaarders zich aan hun wettelijke verplichting houden om de beslagvrije voet te beschermen”, aldus Brenninkmeijer. Mensen met schulden raken anders nog dieper in de financiële problemen, stelt hij.

Informeren over beslagvrije voet

De ombudsman vindt dat deurwaarders mensen bij wie beslag wordt gelegd goed moeten informeren over de beslagvrije voet, alle belangrijke gegevens opvragen en de beslagvrije voet met terugwerkende kracht corrigeren zodra blijkt dat deze onjuist was vastgesteld. Ook moet de beslagvrije voet worden toegepast op huur- en zorgtoeslag, de voorlopige teruggaaf heffingskortingen en op de inkomsten van personen die in het buitenland wonen.

Overigens geldt dit niet alleen bij deurwaarders. Ook incassobureaus maken zich op grote schaal hieraan schuldig.

Bekijk wat u kunt doen bij klachten over deurwaarders.