Civiele rechter versus tuchtrechter

By 30 december 2013Tuchtrecht

Wie een klacht heeft tegen een deurwaarder, advocaat of medicus stapt vaak naar de tuchtrechter om vervolgens met die uitspraak in de hand schadevergoeding te eisen. Maar civiele rechters kennen slechts incidenteel doorslaggevende betekenis toe aan een uitspraak van de tuchtrechter.

Betekenis vonnis tuchtrechter

De burgerlijke rechter heeft veel ruimte om al dan niet betekenis toe te kennen aan een tuchtrechtelijke veroordeling omdat volgens de Hoge Raad in het tuchtrecht andere maatstaven en bewijsregels gelden dan in het civiele recht. Het verschil zit hem vooral in de verschillende kaders waarin de normen worden gehanteerd: behartiging van het algemeen belang in het tuchtrecht en het individuele belang in het civiele recht.

Tuchtrecht heeft nauwelijks betekenis

Uit recent onderzoek is gebleken dat in zijn algemeenheid slechts in ongeveer tien procent van zaken het oordeel van de tuchtrechter van zeer grote of doorslaggevende betekenis voor de uitkomst in de civiele zaak is. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om zaken waarin de civiele rechter zelf niet de kennis had het handelen van de beroepsbeoefenaar te beoordelen, zoals in medische kwesties. Of om de kwalificatie die de tuchtrechter aan het handelen gaf (‘ernstig tekortgeschoten’), of om het uitgebreide onderzoek dat in de tuchtzaak had plaatsgevonden.

Opstapje naar civiele schadeclaim.

In vijftig procent van de zaken oordeelt de civiele rechter weliswaar in lijn met het oordeel van de tuchtrechter, maar speelde de tuchtuitspraak daarbij slechts een rol van ondergeschikt belang. In 25 procent van de zaken wijkt de civiele rechter zelfs af van het oordeel van de tuchtrechter, vaak met het argument dat niet voldoende was gesteld om onrechtmatig handelen aan te nemen. Maar er waren ook gevallen waarin de klacht ongegrond was en toch aansprakelijkheid werd aangenomen.

Uit onderzoek blijkt dat de gang naar de tuchtrecht erg vaak als opstapje wordt gebruikt voor een schadeclaim. Maar daar lijkt de civiele rechter zich weinig van aan te trekken.
Voor schadevergoeding tuchtrechter overbodig.

De tuchtrechter veroordeelt niet tot betaling van schadevergoeding in geld. Uit vorenstaande blijkt voorts dat een klacht bij de tuchtrechter geen of nauwelijks van belang is in civiele zaken waarbij wel over vergoeding in geld wordt geoordeeld. Daarbij komt dat tuchtrechtelijke procedures lang duren en men na afloop vaak geen trek meer heeft in verder procederen

De weg naar de tuchtrechter is alleen zinvol als men morele genoegdoening wenst te krijgen. Voor het verkrijgen van schadevergoeding kan deze weg worden overgeslagen en direct de burgerlijke rechter worden ingeschakeld.

Heeft u vragen neem dan contact op met een van onze juristen het eerste juridisch advies is altijd gratis.