Beslag en vakantiegeld.

By 17 januari 2014Incasso

Personen die te maken krijgen met een beslag door de deurwaarder krijgen steevast de mededeling dat het vakantiegeld onder het beslag valt. Deze handelwijze van deurwaarders is zo ingebakken dat feitelijk niemand zich tegen die beslaglegging op vakantiegeld verzet. Ook gemeentes maken zich hieraan schuldig.

Toch is het van belang dat tegen deze handelwijze in rechte wordt opgekomen.

Handelwijze gemeente niet terecht.

De kwestie van het beslag en vakantiegeld is onlangs voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam. De gemeente had reeds beslag op de uitkering van een cliënt laten leggen doch het inkomen van de cliënt lag beneden de zogenaamde beslagvrije voet. Dit is het deel van het inkomen waarop geen beslag mag worden gelegd.

In de maand dat het vakantiegeld wordt uitgekeerd was de maandelijkse uitkering plus het vakantiegeld gestegen boven die beslagvrije voet. De gemeente dacht hebbes en roomde het gedeelte van het vakantiegeld dat die beslagvrije voet overschreed af.

Rechtbank: terugbetalen vakantietoeslag.

De rechtbank oordeelde echter dat het de bedoeling van de beslagvrije voet is dat de beslagene grofweg 90% van de bijstandsnorm overhoudt. Die bijstandsnorm bestaat grofweg uit de maandelijkse uitkering plus de vakantiegeldopbouw per maand.
In deze zaak lag dit inkomen beneden die norm. De rechtbank overwoog dat gelet op de gespreide opbouw van het vakantiegeld het in strijd is met de wet om in de maand waarin die opbouw wordt uitgekeerd het volledige vakantiegeld bij de bijstandsnorm op te tellen en vervolgens een groot deel van ( of het gehele) vakantiegeld af te romen.
De gemeente werd vervolgens veroordeeld tot terugbetaling van het beslagen vakantiegeld.

Verbod beslag op vakantiegeld.

Met dit vonnis in de hand kan de met de wet strijdige handelwijze een halt worden toegeroepen.

Recht voor zijn Raap Juristen adviseren iedereen die met de inhouding van het (gedeeltelijk) beslagen vakantiegeld wordt geconfronteerd met ons contact op te nemen. Ons eerste advies is gratis!