MEDISCH TUCHTCOLLEGE OP DE SCHOP

By 24 januari 2014Tuchtrecht

 

Het medisch tuchtcollege moet op de schop. Als het op de huidige voet doorgaat zal het zichzelf overbodig maken. Dit is het oordeel van hoogleraar Gezondheidsrecht, Joep Hubben, lid van de onderzoeksgroep, van de universiteit van Groningen, die een onderzoek deed naar het functioneren van het medisch tuchtcollege.

HAND BOVEN HOOFD

Het medisch tuchtcollege werkt volgens de onderzoekers onvoldoende. Slechts veertien procent van de  klachten tegen artsen wordt gegrond verklaard. Wel stijgt jaarlijks het aantal klachten met enkele tientallen. Vorig jaar werden 1572 klachten ingediend. Daarvan werden 207 klachten gegrond verklaard. Dus slechts één op de zeven!

De kern van de kritiek van de onderzoekers is dat veel zaken bij het tuchtcollege terecht komen die daar helemaal niet thuis horen. Het gaat dan vooral om klachten over communicatie die beter door klachtencommissies kunnen worden behandeld.

Een groot deel van de patiënten heeft ook het gevoel dat artsen elkaar de hand boven het hoofd houden of weten niet goed hoe de klachtenprocedure van het medische tuchtcollege werkt.

GEEN VERTROUWEN

Ook de zorgverleners zelf hebben weinig vertrouwen. Zij verwijzen de patiënten zelden of nooit door naar het tuchtcollege. De helft van de zorgverleners zegt niet te weten dat het een belangrijke taak is van het tuchtcollege om artsen en andere zorgverleners na gemaakte fouten te corrigeren.

INSPECTIE GEEFT NIET THUIS

Het rapport van de commissie stelt dat in de toekomst zwaardere zaken aan het medisch tuchtcollege moeten worden voorgelegd. Daarbij ligt een belangrijke taak voor de Inspectie van de Volksgezondheid, die meer klachten zou moeten indienen. Tot nog toe worden door de Inspectie slechts enkele zaken per jaar aangedragen. In de afgelopen tien jaar heeft deze Inspectie slechts 100 zaken aan het medisch tuchtcollege voorgelegd.

GEEN SCHADEVERGOEDING

Uit vorenstaande kan de conclusie worden getrokken dat zowel patiënten als zorgverleners geen vertrouwen hebben in het medisch tuchtcollege. De Inspectie geeft ook niet thuis. Als daarbij wordt bezien dat het medisch tuchtcollege ook geen schadevergoeding toekent is het de vraag of het wel nut heeft bij deze colleges nog te klagen. Beter kunt u contact opnemen met een van onze juristen die u middels een eenvoudige procedure de weg  wijst naar het verkrijgen van een schadeloosstelling voor gemaakte fouten. Het betreft altijd een gratis juridisch advies.