WWB SANCTIE. OOK BESLAGVRIJE VOET TOEPASSEN!

By 10 februari 2014Incasso

Beslagvrije voet geldt ook voor gemeentes.

Reeds in eerdere blogs is uit de doeken gedaan dat er legio klachten over deurwaarders bij ons worden gemeld over de toepassing, of beter gezegd de niet toepassing van de beslagvrije voet door deurwaarders. Leest u de blogs Beslag en vakantiegeld en Aantal klachten over deurwaarders verdubbeld.

De beslagvrije voet is  het deel van uw inkomen waarop geen beslag mag worden gelegd en bestaat grofweg uit het bedrag van 90% van een WWB uitkering vermeerderd met huur- en zorgtoeslag en verminder met een deel van huurlasten en zorgpremie.

Echter, ook gemeentes, provincie en fiscus dienen deze beslagvrije voet te hanteren.

 

Onbekendheid.

 In Nederland worden jaarlijks duizenden personen geconfronteerd met een sanctie op hun WWB uitkering, vaker neerkomend  op 10% per maand van hun uitkering. Vrijwel geen enkele gemeente neemt zich de moeite om te bezien of met deze sanctie de beslagvrije voet niet wordt overschreden.

Het lijkt erop dat zowel gemeentes als uitkeringsgerechtigden gewoon niet weten dat dit een plicht c.q. een recht is.

 

Praktijkzaak.

 Een onzer juristen werd geconfronteerd met een cliënte aan wie een boete van € 23.000,– was opgelegd die zij afbetaalde door een inhouding van 10% op haar maandelijkse uitkering. Geconfronteerd met een verzoek om berekening der beslagvrije voet moest deze gemeente knarsetandend toegeven dat cliënte met deze sanctie een inkomen had dat beneden de beslagvrije voet was komen te liggen. De sanctie werd niet meer toegepast en na stevig aandringen van onze jurist zelfs met terugwerkende kracht hersteld!

 

Neem bij twijfel contact op.

 

Recht voor zijn Raap Juristen adviseren een ieder die met een WWB sanctie te doen krijgt contact met een van onze juristen op te nemen. U ontvang een geheel vrijblijvend gratis juridisch advies op elke per telefoon of email gestelde vraag.