Gratis alimentatieberekening.

By 22 januari 2015ongecategoriseerd

Alimentatie niet meer fiscaal aftrekbaar.

Per 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om de betaalde kinderalimentatie als aftrekpost op te voeren bij de aangifte van uw Inkomstenbelasting. De betekenis voor alimentatieplichtigen is groot. Het kan wel tot honderden Euro per maand schelen.

Bij de vaststelling van de kinderalimentatie werd reeds rekening gehouden met het belastingvoordeel dat kon worden verkregen, hetwelk kon oplopen tot zo’n 35% van het te betalen bedrag. Nu deze aftrek is komen te vervallen voldoet ook de eerder vastgestelde verplichting niet meer aan de wettelijke normen.

Wat te doen?

Het kan zijn dat de alimentatiegerechtigde akkoord gaat met een verlaging van de te betalen kinderalimentatie maar dat gebeurt niet snel. Men is nu eenmaal gewend aan het te ontvangen bedrag.

Er resteert dan niets anders dan middels een advocaat een verzoekschrift tot verlaging van de kinderalimentatie in te dienen bij de rechtbank. Dat brengt echter weer vrij hoge kosten met zich zonder dat de zekerheid bestaat dat het zich ook daadwerkelijk loont.

Oplossing.

Om hieromtrent zekerheid te krijgen hebben Recht voor zijn Raap Juristen een (tussen)oplossing voor u. Wij werken samen met een specialist op het gebied van alimentatieberekeningen. Wij zijn bereid om u aan de hand van de door u aan te reiken gegevens een gratis advies te verstrekken over de vraag of een wijzigingsverzoek zinvol is.

Neemt u daartoe contact op met een van onze juristen en u weet binnen enkele dagen precies waar u aan toe bent. Denk eraan dat een verzoek geen terugwerkende kracht heeft. Dat betekent dat u wellicht maanden te veel betaalt wanneer u te lang wacht.

Maak dus van deze unieke gelegenheid gebruik!

 

Leave a Reply