Category

Sociaal recht

Korting op AOW terecht?

By | Sociaal recht | No Comments

Deze casus werd in het jaar 2006 aan mij voorgelegd waarbij de echtgenote 6 jaar op part time basis in Duitland had gewerkt maar in Nederland woonde. De man bereikte in dat jaar de 65 jarige leeftijd en ontving voor zijn echtgenote de zogenaamde AOW toeslag. Hij werd op die toeslag gekort met 2% per jaar vanwege werkzaamheden van zijn vrouw. Inmiddels heeft ook de vrouw AOW en wordt die korting ook op haar AOW toegepast.
Uitgangspunt is dat men verzekerd is in het land waar men werkt en niet waar men woont. Als de echtgenote in Duitsland in dienstbetrekking heeft gewerkt is zij over die periode in Duitsland verzekerd en bestaat in Duitsland recht op de zogenaamde Altersrente. Op de AOW uitkering wordt per in Duitsland gewerkt jaar 2% per jaar op de AOW gekort. De pensioenopbouw geschiedt dus in Duitsland of in Nederland. In elk geval niet in beide landen. De zogenaamde samenloopregels verhinderen dat.
So far, so good.
De echtgenote heeft echter in Duitsland gewerkt op basis van een zogeheten “geringfügige Beschäftigung”, zijnde een arbeidsovereenkomst waarbij niet meer dan 15 uren per week wordt gewerkt en het loon wordt verdiend dat een bepaald maximum niet overschrijdt.
Zoals we zagen is de echtgenote niet in Nederland verzekerd. De echtgenote meldt zich voor een Altersrente in Duitsland en vangt ook daar echter bot. Deze “geringfügige” arbeid wordt vanwege haar aard niet als verzekeringsplichtige arbeid beschouwd voor het krijgen van ouderdomsrente in Duitsland. Dit heeft als desastreuse gevolg dat het AOW pensioen van de echtgenote in Nederland voor elk jaar dat zij dit soort arbeid heeft verricht 2% wordt gekort en zij in Duitsland niet verzekerd is geweest vanwege het parttime karakter van het werk.
Als de echtgenote 85 jaar wordt levert zij gekapitaliseerd minimaal €24.000,= in. Deze regels gelden eveneens voor zelfstandigen die in onregelmatige periodes in Duitsland werken. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betrekt in haar overwegingen dat de echtgenote zich in Duitsland vrijwillig had kunnen verzekeren. Wie denkt daar echter aan wanneer hij beging jaren negentig in Duitsland werkt en niemand je erop wijst dat dit invloed kan hebben op je AOW pensioen en op de mogelijkheid je vrijwillig te verzekeren!
Na ongegrondverklaring van het beroep door de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Roermond heeft de zaak begin 2011 de Centrale Raad van Beroep te Utrecht bereikt. Na maar liefst vier zittingen heeft de Centrale Raad de zaak recentelijk voor een prejudiciële beslissing verwezen naar het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg. Eén van de vragen is of de rigide toepassing van de desbetreffende bepalingen het vrije verkeer van personen niet in de weg staat.
Het zal nog wel enige tijd duren voordat cliënten uitsluitsel krijgen. De zaak loopt inmiddels vanaf het jaar 2006. Met name voor de zogenaamde grensgangers, die in Limburg vanwege haar ligging talrijk zijn, is de uitspraak van eminent belang.
Omtrent het verloop van de zaak wordt u middels de nieuwsbrief van Recht voor zijn Raap Juristen ( info@rechtvoorzijnraapjuristen.nl) op de hoogte gehouden. Belangstellenden kunnen de tekst van de vragen bij Recht voor zijn Raap Juristen verkrijgen.
Mr. A.P.A. Snijders