Bij een klacht over de huisarts wordt elke vraag die per telefoon of email wordt gesteld gegarandeerd binnen 24 uur beantwoord door een van onze juristen.

Eerste adviezen gratis

De eerste adviezen van Recht voor zijn Raap Juristen zijn gratis en worden beantwoord door een gespecialiseerde jurist.

Wanneer de jurist adviseert de zaak tegen de huisarts of een andere dokter of specialist door te zetten wordt aan u een plan van aanpak voorgelegd. Zo nodig wordt u op locatie bezocht of via Skype contact gelegd.

Ook andere medici

Naast klachten over de huisarts kunt u bij ons ook terecht bij problemen met of klachten over specialisten, therapeuten, psychologen, tandartsen, bedrijfsartsen of bijvoorbeeld verplegend personeel.

Zaak tegen de arts

Indien u na de informatie van onze jurist besluit de zaak door te zetten tegen de arts, wordt een sluitende financiële afspraak met u gemaakt. Deze wordt op papier vastgelegd en ondertekend door beide partijen. Wij streven ernaar een pakket aan te bieden waarbij alles in de prijs is inbegrepen, voor u wel zo prettig.

Het is ook mogelijk een ‘No Cure, No Pay’ afspraak te maken. Bij resultaat geldt dan een gedeelte van het door de arts of zijn verzekering te betalen bedrag als honorarium. Hier worden vooraf afspraken over gemaakt, maar niet alle zaken lenen zich voor deze benadering.

In aanmerking voor vergoeding

Claims worden in principe door artsen en ziekenhuizen gemeld bij zijn of haar verzekeraar. Iedere medicus is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Als de verzekeraar de schade erkent en bereid is die te vergoeden vormt de reeds aan ons betaalde vergoeding een schadeonderdeel dat wordt vergoed. Deze vergoeding wordt in mindering gebracht op het door u te betalen bedrag.