Nieuwe rechtsgang bij burenruzies?

By 27 juni 2013Huurrecht

 

Met zo’n 4000 rechtszaken per jaar hebben burenruzies een aardige impact op de rechtspraak. Daarom hebben rechters en wetenschappers nu samen een procedure ontworpen waarmee burenruzies al in een vroeg stadium opgelost kunnen worden: burenrechter.nl.

Procedure
Via de website krijg je de mogelijkheid om je conflict met je buren voor te leggen aan een rechter. Je vult een vragenlijst in die het probleem en de achtergrond in kaart brengt.

Vervolgens wordt je buurman uitgenodigd om in te loggen en een vergelijkbare vragenlijst in te vullen. Deze krijgt een heel summiere beschrijving van het geschil te zien.

Een rechtbankmedewerker stimuleert vervolgens beide partijen om over de antwoorden in gesprek te gaan op de site. Hij leest mee, stelt vast waarover de partijen het al eens zijn en vraagt zo nodig om aanvullende gegevens. Het systeem verstrekt zelf ook informatie, over juridische bepalingen die van toepassing zijn en oplossingen die andere mensen in vergelijkbare omstandigheden hebben gekozen.

De rechter komt eventueel daarna langs en hakt de problematische knopen door. Om burenrechter.nl te testen worden twee pilots gehouden.

Mediation
In eerste instantie zal een rechter vooral proberen de buren samen een oplossing te laten vinden, zodat de problemen daarna echt uit de wereld zijn. In zoverre is de opzet te vergelijken met mediation. Voor deze aanpak is gekozen, omdat de huidige procedure niet voldoende tot een oplossing leidt.

Tegenspraak
De huidige procedure is namelijk gebaseerd op tegenspraak en dat leidt zelden tot een toenadering van ruziënde buren. Uit de praktijk blijkt dat veel burenruzies na een rechterlijke uitspraak gewoon doorgaan. De buren staan al niet op goede voet met elkaar en een rechtszaak drijft gewoonlijk partijen nog meer uit elkaar. Dit zou moeten veranderen met de nieuwe procedure.

Tijdsverloop
De bedoeling is dat je binnen 3 tot 4 maanden weet waar je aan toe bent. Nu duurt dat soms wel jaren. Ook daarna blijft de rechter op de achtergrond betrokken. Hoe hij dat gaat doen, is nog niet helemaal duidelijk.