Als een uitkeringsinstantie zoals UWV, SVB of gemeentelijke sociale dienst te veel aan uitkering heeft verstrekt vordert zij het te veel betaalde terug. Daarnaast wordt er geregeld kortingen op de uitkering toegepast wegens overtreding van de uitkeringsregels. In die gevallen wordt de sanctie of terugvordering verrekend met de lopende uitkering.

Ook in die gevallen van verrekening of sanctie moet er rekening worden gehouden met de beslagvrije voet. Bij een minimumuitkering zoals WWB, AOW of een UWV uitkering met een toeslag kan dit betekenen dat er slechts een klein maandelijks bedrag of helemaal niets kan worden verrekend.

Sancties op uitkering en beslag.

Het is een ervaringsgegeven dat met deze regels op grote schaal de hand wordt gelicht. Er is vrijwel geen enkele sociale dienst die spontaan bij het opleggen van een korting van 5 of 10% een berekening maakt van de beslagvrije voet. De kans is dan groot dat de inhouding te hoog en de betrokkenen minder over houdt dan de beslagvrije voet.

Onze juristen worden steeds vaker met deze kwestie geconfronteerd. De ervaring leert dat de sociale diensten tandenknarsend gehoor geven aan de vordering tot het opmaken van een correcte beslagvrije voet. Nog veel erger wordt het als dit met terugwerkende kracht wordt gevorderd.

Onbekende regels

Toch is dit alles wettelijk vastgelegd doch volstrekt onbekend bij uitkeringsgerechtigden en de instanties zwijgen hierover in alle talen.

Één van onze juristen werd geconfronteerd met een zaak waarbij de beslagvrije voet werd berekend naar de norm van een alleenstaande terwijl zij was gehuwd, beslag was gelegd bij de fiscus op haar woon- en zorgtoeslag terwijl bij die berekening ervan uit was gegaan dat zij dat wel kreeg uitbetaald en als hoofdprijs ook nog een sanctie op haar WWB uitkering was toegepast.

Let wel: dit zijn geen uitzonderingen!

Ken uw recht!

Denkt u dat dit u ook overkomt? Neem contact op met een van onze juristen voor een gratis juridisch advies.

Het loont vaker dan u denkt.

Recente berichten

Ambtenarenrecht. Specialiteit Recht voor zijn Raap Juristen.

| ongecategoriseerd | No Comments
Rechtspositie. Op arbeidsrechtelijk gebied hebben rijksambtenaren een aparte rechtspositie die op vele fronten afwijkt van het reguliere arbeidsrecht. Die rechtspositie is neergelegd in de Ambtenarenwet. Vanwege deze aparte status is…

Time Share ontbinding. Recht voor zijn Raap Juristen

| Consumentenrecht | No Comments
  Onderstaan artikel werd onlangs gepubliceerd in de Financiële Telegraaf. Mocht u geïnteresseerd zijn in een vrijblijvend advies omtrent uw Time Share Contract of aanverwant product schroom dan niet contact…

Klachten medische behandeling.

| Aansprakelijkheidsrecht | No Comments
Toename klachten. Zonder direct een aanwijsbare oorzaak te hebben worden wij de laatste maanden in sterk toenemende mate benaderd met problemen als gevolg van foute medische ingrepen. Mislukte liposucties, buikwand-…