meldpunt klachten advocatenAdvocaten die torenhoge declaraties sturen of nauwelijks bereikbaar zijn? Behandeling door een onervaren jurist? Honoraria van soms meer dan € 500,– per uur? Misschien herkent u als cliënt een van deze slechte ervaringen met uw advocaat. Lees hier meer over op de pagina: problemen met advocaten.

Minimum voorwaarden

– Alle belangrijke afspraken op papier zetten;
– Afgesproken salaris schriftelijk overeenkomen;
– Brieven en processtukken ter goedkeuring aan cliënt sturen;
– Geheimhoudingsplicht;
– Goede bereikbaarheid;
– Behandeling door een kantoorgenoot slechts met toestemming cliënt.

Dit zijn de minimale voorwaarden waaraan uw advocaat zich dient te houden. Lees meer over het onderzoek.

 

Wilt u een schadevergoeding?

Uw advocaat houdt zich niet aan de regels. U kunt dan natuurlijk klagen bij uw advocaat of een beroep doen op het tuchtrecht, maar doorgaans levert dit weinig tot niets op terwijl u natuurlijk wel hoopt op een schadevergoeding. U kunt hiervoor contact opnemen met Recht voor zijn Raap Juristen die voor u uitzoeken of u recht heeft op een schadevergoeding in geld.

Gratis juridisch advies

Meer informatie inwinnen over klachten over een advocaat bij een van onze juristen? Neem dan nu gratis contact op met ons!

Meer over de procedure

– Vul het contactformulier in. U ontvangt binnen 24 uur gratis advies;
– No Cure, No Pay;
– Per direct en zonder omweg wordt de advocaat aansprakelijk gesteld;
– Er wordt zowel materiële  als immateriële schadevergoeding gevorderd;
– Wordt geen financieel succes behaald dan betaalt u niets;
– Wordt wel een financieel resultaat behaald dan bent u een vooraf afgesproken percentage van de opbrengst verschuldigd.

 

Wilt u meer weten over hoe de jurist de zaak beoordeeld, hoe de geleden schade wordt geïnventariseerd en wat de civiele procedure inhoudt? Dit leest u op onze procedure pagina.

Recente berichten

Ambtenarenrecht. Specialiteit Recht voor zijn Raap Juristen.

| ongecategoriseerd | No Comments
Rechtspositie. Op arbeidsrechtelijk gebied hebben rijksambtenaren een aparte rechtspositie die op vele fronten afwijkt van het reguliere arbeidsrecht. Die rechtspositie is neergelegd in de Ambtenarenwet. Vanwege deze aparte status is…

Time Share ontbinding. Recht voor zijn Raap Juristen

| Consumentenrecht | No Comments
  Onderstaan artikel werd onlangs gepubliceerd in de Financiële Telegraaf. Mocht u geïnteresseerd zijn in een vrijblijvend advies omtrent uw Time Share Contract of aanverwant product schroom dan niet contact…

Klachten medische behandeling.

| Aansprakelijkheidsrecht | No Comments
Toename klachten. Zonder direct een aanwijsbare oorzaak te hebben worden wij de laatste maanden in sterk toenemende mate benaderd met problemen als gevolg van foute medische ingrepen. Mislukte liposucties, buikwand-…