Category

Consumentenrecht

Time Share stoppen.

By | Consumentenrecht

Belgische cliënten.

Sedert de start met onze werkzaamheden eind 2014 hebben wij met groot succes tientallen Time Share contracten kunnen ontbinden. Dit uiteraard tot grote tevredenheid van onze cliënten. Het is in dit verband opvallend dat er gaande weg een grote toename is van Belgische cliënten, met name uit de Vlaamse regio’s.

Wat de reden hiervoor is valt moeilijk te bepalen maar mond op mond reclame is hier zeker debet aan. Wij maken immers waar wat wij beloven: een garantie dat uw contracten worden ontbonden binnen een streeftermijn van drie maanden.

Daarnaast is het opvallend dat veel Belgische cliënten contracten hebben met Mariott Vacation Club, Diamonds International en Silverpoint. Bij deze resorts en uiteraard ook bij andere zijn ze niet echt blij met onze acties. Dat weerhoudt ons echter niet om op de ingeslagen weg hardnekkig door te gaan en cliënten van de zware verplichtingen van hun Time Share af te helpen.

Wilt u dat ook? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze juristen voor een gratis juridisch advies. Uiteraard kunt u uw probleem ook via ons e-mailadres info@rechtvoorzijnraapjuristen.nl kenbaar maken. Wij reageren gegarandeerd binnen 24 uur!

Time Share ontbinding. Recht voor zijn Raap Juristen

By | Consumentenrecht

 

Onderstaan artikel werd onlangs gepubliceerd in de Financiële Telegraaf. Mocht u geïnteresseerd zijn in een vrijblijvend advies omtrent uw Time Share Contract of aanverwant product schroom dan niet contact op te nemen met een van onze juristen.

Toerist trapt nog steeds in timesharing

 Amsterdam – Timesharing is uit, gedeeld eigenaarschap, hotelcertificaten en vakantiestrippenkaarten zijn in. Oppassen blijft echter geboden: vaak wordt oude wijn in nieuwe zakken aangeboden.

Het lijkt zo leuk: elk jaar het recht hebben om enkele weken, voor een bedrag dat fors lager ligt dan wat ’gewone’ toeristen moeten betalen, in een prachtig appartementen- of hotelcomplex te kunnen vertoeven. Het heet timesharing en was enige tijd geleden helemaal in. Maar „deze formules kunnen langdurige of zelfs permanente financiële verplichtingen scheppen”, aldus het Europees Consumenten Centrum (ECC). „Vaak zijn er ook nog andere kosten, zoals belastingen, servicekosten en verzekeringspremies.”

 

Ontbinden

Daar kwamen veel mensen achter na het afsluiten van een timesharecontract. „Nog altijd krijgen wij mensen die hun contract, dat ze tien of vijftien jaar geleden hebben getekend, willen ontbinden”, zegt Alex Snijders van Rechtvoorzijnraapjuristen.

Ooit hebben ze het contract afgesloten omdat het zo voordelig leek. „Maar alleen al de onderhoudskosten zijn vaak schrikbarend hoog, €1200 is geen uitzondering. Voor dat geld kunnen ze makkelijk nóg eens op vakantie. Timesharing is helemaal niet zo voordelig.”

Omdat veel vakantiegangers in een timesharecontract trapten waar ze niet meer vanaf konden komen zonder een advocaat, is in 2011 regelgeving ingegaan „die de consument moet beschermen tegen gewetenloze verkopers”, aldus de ECC. Zo is nu geregeld dat er geen onduidelijkheid mag zijn over de prijs en de verplichte kosten voor onderhoud. Ook moet het contract in het Nederlands zijn opgesteld en dien je veertien dagen bedenktijd te krijgen om het contract zonder reden van opgave op te zeggen”, meldt de ECC. Daarnaast is het zo dat je volgens die regels geen aanbetaling mag doen.

 

 Aanbetaling

Bij de ECC herkennen ze de praktijken. „Nadat de timeshareregelgeving van kracht was geworden, werden vakantiegangers met andere producten gelokt. Ook daar is echter regelgeving voor, waardoor je er makkelijker weer vanaf komt”, zegt Eva Calvelo Muino van ECC Nederland. Alleen aanbiedingen die minder dan twaalf maanden geldig zijn, vallen niet onder de regelgeving. Als je een certificaat koopt dat je binnen elf maanden moet gebruiken, en je doet een aanbetaling, dan krijg je die bijvoorbeeld niet terug.

Oppassen blijft dus het devies. Calvela Muino: „Blijf alert en ga bijvoorbeeld niet mee naar presentaties. Betaal nooit wat aan. Het komt bijvoorbeeld voor dat ze je meenemen naar een pinautomaat zodat je je aanbetaling kunt doen. En teken nooit iets! Neem de papieren mee, zeg dat je alles rustig doorleest en beslis daarna.”

Bron: Financiële Telegraaf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslag vakantiegeld: terugbetalen!

By | Consumentenrecht

Beslagvrije voet.

 

In eerdere publicaties zijn wij reeds ingegaan op klachten over deurwaarders en gemeentes die de beslagvrije voet niet of onjuist berekenen. Zie onder meer Klachten deurwaarders, Vakantiegeld en beslag, Beslagvrije voet: geen WWB sanctie.

 

Inmiddels hebben wij legio cliënten bijgestaan om te veel gelegde beslagen met succes terug te vorderen.

 

Beslag op vakantiegeld.

 

Een vraagpunt bij beslagen en kortingen door uitkeringsinstanties is steeds het vakantiegeld geweest. Ondanks het feit dat de Rechtbank te Rotterdam reeds een verbod had uitgesproken weigerden deze instanties dit vonnis toe te passen en het vakantiegeld terug te betalen.

 

Hoge Raad.

 

Aan alle onzekerheid is thans een eind gekomen. Min of meer toch verrassend heeft de Hoge Raad thans uitgesproken dat vakantiegeld maandelijks in een jaar wordt opgebouwd en het niet is toegestaan dit vakantiegeld aan één maand ( de uitkeringsmaand in april of mei) toe te rekenen.

Dit betekent in 90% van de zaken dat te veel ingehouden vakantiegeld met terugwerkende kracht moet worden terugbetaald!

 

Terugbetalen.

 

Inmiddels hebben wij ruime ervaring opgedaan met terugvordering van te veel beslagen loon of uitkeringen. Mocht ook bij u het vakantiegeld onder een beslag zijn gevallen dan adviseren wij u dringend telefonisch of per email contact met ons op te nemen. U ontvangt binnen 24 uur altijd een gratis juridisch advies.

Koop online. Annuleren verruimd.

By | Consumentenrecht, ongecategoriseerd

Bedenktijd

Als u voor 13 juni 2014 iets kocht op internet, had u een bedenktijd van zeven werkdagen. De bedenktijd wordt vanaf 13 juni 2014 langer: veertien dagen. U hebt dan dus twee weken de tijd om te bepalen of u de aankoop wilt houden.

Let op: de verkoper moet u informeren over de bedenktijd. Doet hij dit niet goed, dan wordt de bedenktijd verlengd naar maximaal twaalf maanden. Krijgt u alsnog later alle informatie? Dan hebt u opnieuw een bedenktijd van veertien dagen.

Geld terug nadat u gebruik hebt gemaakt van de bedenktijd

Wilt u van de overeenkomst af? Bijvoorbeeld omdat u het gekochte product toch niet wilt? Als u voor 13 juni 2014 tijdens de bedenktijd besloot om het contract te annuleren, kreeg u het geld terug binnen 30 dagen. Met de komst van de nieuwe regels moet u binnen veertien dagen uw geld terugkrijgen. Deze veertien dagen gaan lopen vanaf het moment dat u gebruik hebt gemaakt van uw bedenktijd.

Let op: de verkoper mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen.

Terugsturen product

U moet binnen veertien dagen nadat u van de bedenktijd gebruik hebt gemaakt het product terugsturen. Dit is ook een nieuwe regel.

Gratis juridisch advies.

 

Mocht de verkoper niet meewerken: neem voor gratis juridisch advies contact op met een van onze juristen. U ontvangt gegarandeerd binnen 24 antwoord op uw per telefoon of email gestelde vraag.

Aantal klachten over deurwaarders verdubbeld.

By | Consumentenrecht

Deurwaarders stellen het deel van het inkomen van mensen met schulden waar geen beslag op mag worden gelegd vaak te laag vast. Ook informeren deurwaarders mensen met schulden vaak slecht over deze zogenoemde beslagvrije voet. Dat oordeelt nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer.

Schenden beslagvrije voet

Onze juristen worden steeds vaker benaderd over de handelwijze van deurwaarders.  Klachten over deurwaarders zijn aan de orde van de dag. Brenninkmeijer deed onderzoek naar het schenden van de beslagvrije voet door gerechtsdeurwaarders, omdat hij sinds 2012 steeds meer klachten krijgt over gerechtsdeurwaarders. In 2011 ontving de ombudsman nog 84 klachten over deurwaarders, vorig jaar waren dat er 161 en dit jaar verwacht hij uit te komen op circa tweehonderd klachten. Drie van de vier klachten gaan over de beslagvrije voet. Dit is naar ervaring van onze juristen nog slechts het topje van de ijsberg.

Beslaglegging op alle inkomsten

Onze juristen zijn ervan overtuigd dat het aantal keren dat de beslagvrije voet niet op de juiste wijze wordt berekend onrustbarend hoog is. De deurwaarder legt beslag op vrijwel alle inkomsten en komt hierop eerst terug nadat onze juristen zijn ingeschakeld. Het is feitelijk een schandalige manier van doen.

De beslagvrije voet wordt gewoonweg niet toegepast op onder meer de huur- of zorgtoeslag, oordeelt de ombudsman, terwijl dit wel een wettelijke verplichting is.  “Zeker nu veel mensen het financieel krap hebben, is het belangrijk dat deurwaarders zich aan hun wettelijke verplichting houden om de beslagvrije voet te beschermen”, aldus Brenninkmeijer. Mensen met schulden raken anders nog dieper in de financiële problemen, stelt hij.

Informeren over beslagvrije voet

De ombudsman vindt dat deurwaarders mensen bij wie beslag wordt gelegd goed moeten informeren over de beslagvrije voet, alle belangrijke gegevens opvragen en de beslagvrije voet met terugwerkende kracht corrigeren zodra blijkt dat deze onjuist was vastgesteld. Ook moet de beslagvrije voet worden toegepast op huur- en zorgtoeslag, de voorlopige teruggaaf heffingskortingen en op de inkomsten van personen die in het buitenland wonen.

Overigens geldt dit niet alleen bij deurwaarders. Ook incassobureaus maken zich op grote schaal hieraan schuldig.

Bekijk wat u kunt doen bij klachten over deurwaarders.

 

Alcoholverkoop bij tankstations verboden?

By | Consumentenrecht

Bij tankstations mag definitief geen alcohol worden verkocht. Dat heeft de rechter in Assen vrijdag beslist.

Tankstation Ewout Klok uit Hoogeveen lokte een proefproces uit door toch alcohol te verkopen, ondanks het verbod. Klok probeerde met dit proces een einde te maken aan dit verbod, dat sinds 2001 bestaat.

Klok deed dit mede namens de belangenvereniging voor pomphouders BETA, waar hij tot vorig jaar voorzitter van was. De 1200 aangesloten pomphouders vinden het onterecht dat tankstations geen alcohol mogen verkopen en wegrestaurants en supermarkten langs de weg wel. Volgens Klok loopt hij sinds het verbod op alcoholverkoop tot 35 procent aan omzet mis.

Discriminatie
De pomphouders voelen zich door dit verbod gediscrimineerd. Dit vindt de rechter niet. Een tankstation is niet vergelijkbaar met een supermarkt of wegrestaurant. Aan het argument dat de tankhouders grote last hebben van concurrerende benzinestations net over de grens die wel alcohol verkopen, ging de rechter voorbij.

Het verbod geldt immers voor alle tankstationshouders in Nederland, dan is er geen sprake van onderlinge concurrentie.
Volgens de rechtbank had de wetgever voldoende gronden om het alcoholverbod destijds in te stellen. Alcohol en verkeer gaan niet samen. Het verkopen van alcohol op plaatsen waar benzine wordt verkocht doet afbreuk aan dit beeld.

Hoger beroep
Pomphouder Ewout Klok uit Hoogeveen noemt de handhaving van het verbod ”onverteerbaar en ronduit teleurstellend”.
De pomphouder ziet aanknopingspunten om in hoger beroep te gaan. Hij heeft hiervoor 6 weken de tijd.

Volgens Klok hebben de pomphouders in de grensstreek wel degelijk veel last van tankstations in de buurlanden die wel alcohol verkopen. ”Dit heeft de rechtbank onvoldoende meegewogen.” Bovendien is volgens Klok nooit voldoende vast komen te staan dat er minder verkeersslachtoffers zijn nu de pomphouders geen alcohol verkopen.
”Hiernaar is nooit onderzoek gedaan. De regelgeving is nooit geëvalueerd.”

Koop op Marktplaats. Koop op afstand?

By | Consumentenrecht

Het hangt ervan af of u van een particulier koopt of van een bedrijf. Koopt u van een particulier dan geldt de consumentenbescherming niet. Koopt u van een bedrijf, dan wel.
In het laatste geval moet u gekocht hebben via internet, telefoon, fax of via een bestelbon in een tijdschrift of catalogus. U dient de koop binnen 7 dagen te annuleren en heeft recht op teruggave van uw betaling. De bedenktijd gaat in na één dag, na de dag van ontvangst van de beertender . Deze bedenktijd wordt verlengd wanneer de verkoper u niet heeft gewezen op de bedenktijd van 7 dagen of op de mogelijkheid een klacht in te dienen. De bedenktijd wordt dan verlengd naar 3 maanden.
Er gelden wel een aantal uitzonderingen op de bedenktijd. Er bestaat geen recht op bedenktijd bij o.a.:

• Producten die snel bederven zoals voedsel of bloemen
• Tijdgebonden producten zoals kranten of tijdschriften
• Reizen die via internet worden geboekt
• Producten die speciaal voor u zijn gemaakt zoals maatpakken

De verzending van het product komt altijd voor rekening van de verkoper. Als u het product niet ontvangt dan moet de verkoper het nogmaals versturen op zijn kosten. Ontstaat over de ontvangst een geschil dan moet de verzender bewijzen dat de bestelling niet is ontvangen.
Deze regels gelden alleen bij een consumentenkoop. Hiervan is sprake als u als particulier bij een bedrijf koopt. Als u iets uit hoofde van een bedrijf koopt of van een particulier gelden bovenstaande regels niet.