Recht voor zijn Raap Juristen bieden u kosteloos een antwoord op uw juridische vragen. Dat kan per email, per telefoon, op locatie of via Skype.  Er wordt direct een inschatting gemaakt van het probleem en het advies op maat binnen maximaal 24 uur gratis aan u verstrekt.

Financieel voordelige keuze

Ook in het vervolgtraject bieden onze juristen u een financieel voordelige keuze: het No Cure, No Pay beginsel. Wordt geen resultaat behaald dan betaalt u ook niets. Wordt wel een schadeloosstelling behaald dan verrekenen onze juristen hun honorarium met het door de schadeveroorzaker betaalde bedrag. De hoogte van dit bedrag wordt vóóraf schriftelijk met u overeengekomen en bestaat doorgaans uit een vast percentage van te behalen resultaat.

Geen resultaat, dan betaalt u niets

Bij de vaststelling van de hoogte van de vergoeding vormen de kosten voor juridische bijstand een vast onderdeel. Dat betekent dat de behandeling van uw claim door een specialist van Recht voor zijn Raap Juristen praktisch geen kosten met zich meebrengt. Immers, wordt geen resultaat behaald dan betaalt u niets. Wordt wel een financieel resultaat behaald dan betaalt de wederpartij of de verzekering de gemaakte kosten voor juridische bijstand.

Mocht u een probleem hebben dat juridisch bijstand nodig maakt neemt u dan met ons contact op. Het kost u immers niets.

Recente berichten

Ambtenarenrecht. Specialiteit Recht voor zijn Raap Juristen.

| ongecategoriseerd | No Comments
Rechtspositie. Op arbeidsrechtelijk gebied hebben rijksambtenaren een aparte rechtspositie die op vele fronten afwijkt van het reguliere arbeidsrecht. Die rechtspositie is neergelegd in de Ambtenarenwet. Vanwege deze aparte status is…

Time Share ontbinding. Recht voor zijn Raap Juristen

| Consumentenrecht | No Comments
  Onderstaan artikel werd onlangs gepubliceerd in de Financiële Telegraaf. Mocht u geïnteresseerd zijn in een vrijblijvend advies omtrent uw Time Share Contract of aanverwant product schroom dan niet contact…

Klachten medische behandeling.

| Aansprakelijkheidsrecht | No Comments
Toename klachten. Zonder direct een aanwijsbare oorzaak te hebben worden wij de laatste maanden in sterk toenemende mate benaderd met problemen als gevolg van foute medische ingrepen. Mislukte liposucties, buikwand-…