Wetgeving

Zoals bekend is sedert de invoering van de EG Richtlijn voor Time Sharing op  23 november 2011in ons Burgerlijk Wetboek de bescherming voor de consument uitgebreid. Nadat gedreigd was met een klacht is ook Spanje in 2012 als laatste EG land overstag gegaan en heeft ook Spanje de EG richtlijn in haar wetgeving geïmplementeerd.

Time Share betreft thans niet meer alleen de koop van onroerend goed maar ook aanverwante producten zoals verkoop- en uitwisselingsprogramma’s, het lidmaatschap van vakantieclubs, vakantiecatalogi en de zogenaamde  aankoop van punten. Tevens vallen ook de Time Share van luxe zeiljachten, vakantiehuizen en bungalows thans  onder de Europese  beschermingswetgeving . Hetzelfde geldt voor de zogenaamde fractionals, pacts en omruilcontracten.

Ondanks al de toegenomen striktere beschermingsregels blijft de positie van de consument zwak. De ressorts hebben doorgaans op papier hun zaken redelijk in orde zodat er slechts zelden met succes een beroep op de nieuwe  nietigheidsregels kan worden gedaan.

Annuleren alle soorten TS contracten

Het is voor u als consument dan ook belangrijk te weten dat de door ons ontwikkelde module tot annulering van uw Time Share of aanverwant contract met succes wordt toegepast op alle  hier genoemde overeenkomsten, welke benaming hieraan ook wordt gegeven. Ons werkterrein omvat de gehele EG en de Verenigde Staten.

Het is nog belangrijker dat het niet uitmaakt of uw contract is afgesloten vóór of na 23 november 2011.

Informatie

Wèl is het voor een goede dienstverlening noodzakelijk dat wij van u de benodigde en juiste informatie ontvangen, ook de kleine lettertjes van uw contracten of aanhangsels.

Zie hiervoor onze werkwijze of neem contact op met een van onze juristen voor een gratis juridisch advies.

Recente berichten

Ambtenarenrecht. Specialiteit Recht voor zijn Raap Juristen.

| ongecategoriseerd | No Comments
Rechtspositie. Op arbeidsrechtelijk gebied hebben rijksambtenaren een aparte rechtspositie die op vele fronten afwijkt van het reguliere arbeidsrecht. Die rechtspositie is neergelegd in de Ambtenarenwet. Vanwege deze aparte status is…

Time Share ontbinding. Recht voor zijn Raap Juristen

| Consumentenrecht | No Comments
  Onderstaan artikel werd onlangs gepubliceerd in de Financiële Telegraaf. Mocht u geïnteresseerd zijn in een vrijblijvend advies omtrent uw Time Share Contract of aanverwant product schroom dan niet contact…

Klachten medische behandeling.

| Aansprakelijkheidsrecht | No Comments
Toename klachten. Zonder direct een aanwijsbare oorzaak te hebben worden wij de laatste maanden in sterk toenemende mate benaderd met problemen als gevolg van foute medische ingrepen. Mislukte liposucties, buikwand-…