Bent u het beu jaarlijks hoge onderhoudskosten te betalen voor uw Time Share contract?
Of bent u het zat dat die kosten zonder enige invloed van uw kant jaarlijks minstens 8% verhoogd worden?

Maakt u zich zorgen over uw Time Share contract waaraan u en uw kinderen nog tientallen jaren vastzitten?
Of bent u gefrustreerd omdat u zelden of nooit op het door u gewenste tijdstip kunt boeken?

Wilt u het ressort voorgoed verlaten en uw contract laten ontbinden?

De oplossing

Recht voor zijn Raap Juristen bieden u uitkomst. Mr. A.P.A. Snijders, directeur van onze organisatie, heeft in samenwerking met juristen van de Katholieke Universiteit Tilburg een juridische module ontwikkeld om uw contract succesvol te ontbinden en u voor goed van dit contract en haar zware financiële verplichtingen af te helpen. Binnen de wereld van Time Sharing is de ontwikkelde module uniek te noemen en nog nergens in Europa toegepast.  De diepgaande studie van internationale wetgeving en rechtspraak heeft zich geloond. Vanaf de start hebben zich prompt legio personen gemeld voor nadere informatie en zijn contracten met vele ressorts in Europa waaronder Spanje, Portugal, Griekenland, Duitsland en Groot Brittannië met succes zonder verdere financiële verplichtingen ontbonden. Inmiddels is onze module ook diverse keren succesvol gebleken in de Verenigde Staten en zelfs een keer in Thailand.

Producten

Het handelt bij onze acties niet louter om Time Sharing sec maar tevens over de hieraan verwante en gelieerde producten. Ons werkterrein omvat alle contracten die binnen de EG en de Verenigde Staten zijn afgesloten en wij garanderen de annulering van uw contract met een streefdatum van tussen drie en zes  maanden na ondertekening van de met ons gesloten overeenkomst.

Vaker worden wij ook benaderd voor producten die eigenlijk geen Time Share producten zijn. Cliënten hebben vaker zogenaamde participaties aangeschaft met name bij het louche bedrijf Silverpoint. Deze cliënten hebben wij moeten teleurstellen. Hetzelfde geldt voor cliënten die aandelen in een resort hebben gekocht. Time Share contracten kunnen wij ontbinden maar een aanschaf van aandelen uiteraard niet. Die aandelen kunnen hooguit worden verkocht maar dat is natuurlijk de vraag of dat iets oplevert.

Waarom wij?

Wij zijn een in Nederland gevestigd bedrijf met een transparante organisatie dat nauw samenwerkt met universiteiten en advocatenkantoren. U komt niet  ergens in Spanje, Tenerife of Bermuda terecht bij  een of ander niet te traceren louche kantoor dat u gouden bergen belooft en niets voor u doet.

Wij hebben persoonlijk contact met cliënten en zijn altijd en op alle gebieden persoonlijk aanspreekbaar.

Wij verkopen niets.

Wij bespreken vooraf uw mogelijkheid tot ontbinding. Zien wij daartoe geen mogelijkheid dan wordt u dat eerlijk medegedeeld, zonder enige kosten.

Wij gaan alleen met u in zee als wij  uw contracten kunnen  ontbinden en garanderen in dat geval succes.

 

 

Contact

Bent u een Time Share eigenaar of een verwant product en wenst u van uw contract met haar langdurige verplichtingen af neemt u dan contact op met een van onze juristen voor een gratis en vrijblijvend juridisch advies. De jurist beoordeelt of u voor annulering van uw contract in aanmerking komt en onder welke voorwaarden dit kan gebeuren.

Recente berichten

Ambtenarenrecht. Specialiteit Recht voor zijn Raap Juristen.

| ongecategoriseerd | No Comments
Rechtspositie. Op arbeidsrechtelijk gebied hebben rijksambtenaren een aparte rechtspositie die op vele fronten afwijkt van het reguliere arbeidsrecht. Die rechtspositie is neergelegd in de Ambtenarenwet. Vanwege deze aparte status is…

Time Share ontbinding. Recht voor zijn Raap Juristen

| Consumentenrecht | No Comments
  Onderstaan artikel werd onlangs gepubliceerd in de Financiële Telegraaf. Mocht u geïnteresseerd zijn in een vrijblijvend advies omtrent uw Time Share Contract of aanverwant product schroom dan niet contact…

Klachten medische behandeling.

| Aansprakelijkheidsrecht | No Comments
Toename klachten. Zonder direct een aanwijsbare oorzaak te hebben worden wij de laatste maanden in sterk toenemende mate benaderd met problemen als gevolg van foute medische ingrepen. Mislukte liposucties, buikwand-…