deurwaarder legt beslag op uw bezittingen

De deurwaarder legt beslag op al uw bezittingen en uw volledige inkomen, ook de bezittingen en het inkomen van gezinsleden worden niet ontzien, al bent u getrouwd op huwelijkse voorwaarden. Mag dat? Welke beperkingen gelden voor een deurwaarder?

Onze juristen hebben de ervaring dat bij alle vragen over deurwaarders 90% handelt over een onjuist gehanteerde beslagvrije voet. Na een sommatie blijkt dat de aangeschreven deurwaarders vrijwel steeds de onjuist berekende beslagvrije voet terugdraaien. Neem dus ook bij twijfel contact op met de Recht voor zijn Raap Juristen.

Regels voor een deurwaarder

Mag de deurwaarder zomaar beslag leggen op iemands hebben en houden? Welke beperkingen gelden er en waarop mag eigenlijk geen beslag worden gelegd?

  • – De beslagvrije voet dient in acht te worden genomen. Dit is het bedrag van het inkomen waarop geen beslag mag worden gelegd;
  • – Op huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kinderbijslag is beslag niet toegestaan;
  • – De deurwaarder is slechts gerechtigd om inkomen boven de beslagvrije voet daadwerkelijk te innen als hij een vonnis of dwangbevel heeft. Eveneens voor de daadwerkelijke verkoop van goederen;
  • – Teruggaven van de fiscus zijn beslagvrij;
  • – Bij beslag op een bankrekening geldt het beslag voor het tegoed dat bij beslaglegging op de rekening staat. Latere stortingen vallen niet onder het beslag. Wel kan de deurwaarder opnieuw beslag leggen;
  • – Bij het sluiten van huwelijkse voorwaarden of een samenlevingsovereenkomst kan gemeenschap van goederen zijn uitgesloten. Beslag op het inkomen van de partner is dan niet toegestaan.

Deurwaarder verbreekt de regels

Wat kunt u ondernemen als de deurwaarder een of meerdere van deze regels breekt?

Optie 1: U doet niets.
Gevolg: U raakt al uw bezittingen kwijt.

Optie 2: U spreekt de deurwaarder aan op zijn fouten.
Gevolg: Dat zet doorgaans niet veel zoden aan de dijk.

Optie 3: U dient een klacht in bij de kamer van Gerechtsdeurwaarders (tuchtrechtspraak).
Gevolg: De deurwaarder krijgt wellicht een straf maar daaraan heeft u niet veel. U krijgt in geen geval een schadevergoeding toegekend.

Advies bij problemen met gerechtsdeurwaarder

Neem contact met ons op om te kijken wat u kunt doen, voordat u al uw bezittingen voorgoed kwijt bent. Welke voordelen Recht voor zijn Raap Juristen u kunnen bieden?

– Bij eerste contact ontvangt u binnen 24 uur gratis advies;
– De deurwaarder wordt rechtstreeks aansprakelijk gesteld voor de geleden schade;
– Zowel materiële schadevergoeding als geleden immateriële schade wordt gevorderd;
– Wij werken op basis van ‘No Cure, no Pay’.

Recente berichten

Ambtenarenrecht. Specialiteit Recht voor zijn Raap Juristen.

| ongecategoriseerd | No Comments
Rechtspositie. Op arbeidsrechtelijk gebied hebben rijksambtenaren een aparte rechtspositie die op vele fronten afwijkt van het reguliere arbeidsrecht. Die rechtspositie is neergelegd in de Ambtenarenwet. Vanwege deze aparte status is…

Time Share ontbinding. Recht voor zijn Raap Juristen

| Consumentenrecht | No Comments
  Onderstaan artikel werd onlangs gepubliceerd in de Financiële Telegraaf. Mocht u geïnteresseerd zijn in een vrijblijvend advies omtrent uw Time Share Contract of aanverwant product schroom dan niet contact…

Klachten medische behandeling.

| Aansprakelijkheidsrecht | No Comments
Toename klachten. Zonder direct een aanwijsbare oorzaak te hebben worden wij de laatste maanden in sterk toenemende mate benaderd met problemen als gevolg van foute medische ingrepen. Mislukte liposucties, buikwand-…