Een huisarts die nauwelijks bereikbaar is? Dat is erg vervelend als u hem nodig heeft! Vaak krijgt u een antwoordapparaat met de mededeling welke arts dienst heeft in de praktijk, maar deze dokter is vervolgens telefonisch niet bereikbaar. Problemen met huisartsen komen meer dan geregeld voor, daarom is het belangrijk te weten wat u hieraan kunt doen.

Veel voorkomende problemen met huisarts

Hier leest u de meest voorkomende problematische situaties met de huisarts:

– Weigeren van huisbezoek, ondanks uw dringende verzoek;
– Diagnose stellen op afstand, hierdoor is de kans groter dat dit een foutieve diagnose is;
– Geen onderzoek doen naar de omschreven klachten;
– U wordt naar huis gestuurd met een recept voor antibiotica of een ander medicijn, waarvan de toepassing in de bijsluiter, heel andere klachten beschrijft;
– Huisarts luistert niet naar uw klachten en heeft zijn of haar oordeel al klaar;
– Slecht telefonisch bereikbaar;
– Weigeren van doorverwijzing naar specialist of ziekenhuis.

Het meest vervelende is natuurlijk als uw huisarts u niet wil doorverwijzen naar een specialist in het ziekenhuis; u krijgt bijvoorbeeld de mededeling dat dit niet nodig is. Later blijkt dat de specialist wel degelijk  ingeschakeld had moeten worden. U heeft ernstig nadeel geleden, veel pijn en ellende gehad die had kunnen worden voorkomen.

Wat kunt u doen met een klacht?

Optie 1: U kan niets doen, omdat u daar misschien weinig energie voor heeft.
Gevolg: U blijft achter met ellende en misschien wel ernstige schade aan uw gezondheid.

Optie 2: U gaat opzoek naar een andere, betere huisarts.
Gevolg: U bent misschien tevreden over uw nieuwe huisarts, maar uw vorige huisarts wordt niet geconfronteerd met de klachten. Daarnaast krijgt u geen schadevergoeding.

Optie 3: U dient een klacht in bij het Medisch Tuchtcollege.
Gevolg: Het betreft hier de zogenaamde tuchtrechtspraak, waarbij, als uw klacht al gegrond wordt verklaard een straf volgt die kan variëren tussen een berisping en ontzetting uit het beroep. U krijgt in geen geval schadevergoeding in geld.

Advies van onze jurist bij problemen met uw huisarts

Ons advies aan u is om contact op te nemen met Recht voor zijn Raap Juristen, die zonder omweg van de tuchtrechter de arts aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade. De gespecialiseerde jurist vordert een schadevergoeding in geld doch met name ook vergoeding van immateriële schade, het zogenaamde smartengeld.

Neem contact op met ons voor direct gratis juridische bijstand.

Recente berichten

Ambtenarenrecht. Specialiteit Recht voor zijn Raap Juristen.

| ongecategoriseerd | No Comments
Rechtspositie. Op arbeidsrechtelijk gebied hebben rijksambtenaren een aparte rechtspositie die op vele fronten afwijkt van het reguliere arbeidsrecht. Die rechtspositie is neergelegd in de Ambtenarenwet. Vanwege deze aparte status is…

Time Share ontbinding. Recht voor zijn Raap Juristen

| Consumentenrecht | No Comments
  Onderstaan artikel werd onlangs gepubliceerd in de Financiële Telegraaf. Mocht u geïnteresseerd zijn in een vrijblijvend advies omtrent uw Time Share Contract of aanverwant product schroom dan niet contact…

Klachten medische behandeling.

| Aansprakelijkheidsrecht | No Comments
Toename klachten. Zonder direct een aanwijsbare oorzaak te hebben worden wij de laatste maanden in sterk toenemende mate benaderd met problemen als gevolg van foute medische ingrepen. Mislukte liposucties, buikwand-…