Klachten medische behandeling.

Toename klachten.

Zonder direct een aanwijsbare oorzaak te hebben worden wij de laatste maanden in sterk toenemende mate benaderd met problemen als gevolg van foute medische ingrepen. Mislukte liposucties, buikwand- en vagina correcties. Het betreft hier behandelingen bij reguliere ziekenhuizen maar zeker ook bij privéklinieken.

Team van specialisten.

Deze toename heeft ertoe geleid dat wij ons team hebben versterkt met juristen en advocaten die een grote ervaring hebben in het verkrijgen van een maximale schadevergoeding. Onze opzet is om middels onderhandelingen met de wederpartij ( ziekenhuizen, klinieken en artsen) dan wel hun verzekeringsmaatschappij de belangen van cliënten optimaal te behartigen. Vanwege de duur heeft procederen geen prioriteit maar als het niet anders kan wordt uiteraard hard geprocedeerd.
Onze deskundigheid heeft zich in veel zaken beloond en heeft geleid tot zeer tevreden cliënten.

Contact.

Heeft u ook een probleem met een mislukte medische ingreep schroom dan niet om contact op te nemen met een van onze gespecialiseerde juristen. In een vrijblijvend en gratis onderhoud worden uw problemen en potentiële oplossingen besproken. Ook wanneer het niet tot een samenwerking komt is een telefonisch onderhoud nooit weg. Mochten wij u niet kunnen bijstaan dan wordt u zo veel mogelijk verwezen naar een andere specialisatie.