Of het nu gaat om liposuctie, een borstvergroting, fillers of een facelift, een cosmetische ingreep of plastische chirurgie is nooit zonder risico.

Meest voorkomende ingrepen

De ‘mooimaakindustrie’ groeit snel, maar mensen worden nog maar weinig beschermd tegen beunhazen. Hieronder een top 5 van chirurgische ingrepen die bij menig kliniek, al dan niet via een collectieve aanbieding zoals het bekende ‘Groupon’, uitgevoerd worden:

– liposuctie
– neuscorrectie
– borstvergroting
– ooglidcorrectie
– buikwandcorrectie

Klachten na ingreep

De chirurg en zijn kliniek dient bij de ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) aangesloten te zijn. Bij het aangaan van een overeenkomst is het zaak dat u dit controleert.

Wat te doen bij klachten over de gedane ingreep? Het is altijd zinvol een second opinion te vragen zodat u in elk geval het bewijs voorhanden heeft dat de chirurg wanprestatie heeft geleverd. Blijkt dat zo te zijn dan kunt u een klacht indienen bij de geschillencommissie  van de ZKN.

De Recht voor zijn Raap Juristen hebben de juiste kennis en ruime ervaring met deze tuchtprocedure. Anders dan bij andere medisch tuchtzaken bestaat hier de mogelijkheid een schadevergoeding te eisen die het bedrag van € 25.000,- niet te boven gaat.

Procedure civiele rechter

Zonder aansluiting en/of bij hogere schadebedragen dient de procedure te worden gevoerd bij de civiele rechter. Maar deze procedures zijn doorgaans duurder en duren soms jaren. Ook hierbij staan onze gespecialiseerde juristen u met goede raad bij. Mocht de inschakeling van een advocaat noodzakelijk zijn dan bieden de Recht voor zijn Raap Juristen u een bijkomend voordeel.  Met advocatenkantoren is de afspraak gemaakt dat zij tegen een sterk gematigd tarief rechtsbijstand verlenen.

In de praktijk is gebleken dat mislukte ingrepen een grote impact hebben op het geestelijk welzijn van gedupeerden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist op het gebied van de vergoeding van immateriële schade, ook wel smartengeld genoemd, door onze juristen verbluffend veel succes wordt geboekt.

Neemt u als mogelijk gedupeerde in elk geval direct contact op met de Recht voor zijn Raap Juristen die aan u gegarandeerd binnen 24 uur kosteloos de eerste adviezen verstrekken!

Recente berichten

Ambtenarenrecht. Specialiteit Recht voor zijn Raap Juristen.

| ongecategoriseerd | No Comments
Rechtspositie. Op arbeidsrechtelijk gebied hebben rijksambtenaren een aparte rechtspositie die op vele fronten afwijkt van het reguliere arbeidsrecht. Die rechtspositie is neergelegd in de Ambtenarenwet. Vanwege deze aparte status is…

Time Share ontbinding. Recht voor zijn Raap Juristen

| Consumentenrecht | No Comments
  Onderstaan artikel werd onlangs gepubliceerd in de Financiële Telegraaf. Mocht u geïnteresseerd zijn in een vrijblijvend advies omtrent uw Time Share Contract of aanverwant product schroom dan niet contact…

Klachten medische behandeling.

| Aansprakelijkheidsrecht | No Comments
Toename klachten. Zonder direct een aanwijsbare oorzaak te hebben worden wij de laatste maanden in sterk toenemende mate benaderd met problemen als gevolg van foute medische ingrepen. Mislukte liposucties, buikwand-…