Category

ongecategoriseerd

Time Share stoppen.

By | ongecategoriseerd

Palm Oasis, Diamond Resorts, Anfi Resorts, Mariott Vacation Club, Club Heritage International, Silverpoint Vacation Club, Club La Costa, MGM Muthu Hotels, Silverlake Resorts (USA) Talay Villas Resort ( Thailand).
Dit is een handgreep uit de resorts waarbij wij de Time Share contracten van onze cliënten succesvol hebben kunnen ontbinden.

Garantie.

In onze standaard contracten is de garantie opgenomen dat Recht voor zijn Raap Juristen Time Share en aanverwante contracten met succes zullen beëindigen. Bij al deze resorts is dat gelukt, de ene keer iets sneller dan de andere. Zelfs in Florida (USA) en Thailand hebben wij onze beloftes kunnen waarmaken.
In de afgelopen jaren hebben we op deze wijze een grote expertise opgebouwd en tientallen cliënten uit Nederland, België en Duitsland tevreden kunnen stellen.

Contact.

Onze organisatie stelt een persoonlijk contact met onze clientèle sterk op prijs. In een vrijblijvend gesprek worden werkwijze, contract en prijsstelling besproken waarna de cliënt  de beslissing kan nemen om met ons in zee te gaan. De afstand vormt nooit een probleem.
Mocht u voornemens zijn uw Time Share contract te annuleren neemt u dan contact op met een van onze juristen voor een gratis juridisch advies.

Ambtenarenrecht. Specialiteit Recht voor zijn Raap Juristen.

By | ongecategoriseerd

Rechtspositie.

Op arbeidsrechtelijk gebied hebben rijksambtenaren een aparte rechtspositie die op vele fronten afwijkt van het reguliere arbeidsrecht. Die rechtspositie is neergelegd in de Ambtenarenwet.

Vanwege deze aparte status is het ambtenarenrecht een specialisatie op zich.

Ervaring.

Mr. A. Snijders, senior jurist van ons kantoor, is jarenlang griffier geweest van het voormalige Ambtenarengerecht te Roermond en heeft in die periode  honderden beschikkingen en  uitspraken geconcipieerd. Dit op alle onderdelen van het ambtenarenrecht zoal disciplinaire maatregelen, plichtsverzuim, buitenfunctiestelling, ontslag ( ook in onderwijs), ontslag bij reorganisatie of arbeidsongeschiktheid.

In zijn vervolgcarrière als advocaat heeft deze ervaring veel vruchten afgeworpen en heeft Mr. Snijders tientallen cliënten bijgestaan op dit rechtsgebied. Thans als jurist bij Recht voor zijn Raap Juristen is die kennis niet weggevloeid en staat hij onze cliënten nog steeds als gespecialiseerd vakman bij. Niet alleen bij advisering maar met name ook bij bezwaarschriften procedures en rechtszaken bij de Sector Bestuursrecht van de rechtbanken.

Contact.

Heeft u als ambtenaar een probleem omtrent uw rechtspositie neemt u dan contact op met Mr. Snijders voor een gratis juridisch advies. U zult er wel bij varen.

 

Annuleren Time Share.

By | ongecategoriseerd

Time Share ontbinden USA.

Zoals bekend zijn wij sedert jaren bijzonder succesvol inzake de ontbinding van Time Share en aanverwante contracten binnen Europa. Reeds tientallen cliënten zijn tot volle tevredenheid van hun zware verplichtingen afgeraakt en onze garantie heeft nog steeds een slagingspercentage van 100%.

USA.

In tegenstelling tot Time Share contracten in Europa zijn deze contracten real estate d.w.z dat deze het regime volgen van onroerend goed. Dat betekent dat de juridische benadering ook volslagen anders is dan bijvoorbeeld in Spanje.

Met onze partners hebben wij ons ook op deze materie in de Verenigde Staten geworpen en met succes. De afgelopen maanden hebben wij contracten ontbonden in Florida en de Bahama’s. Het betrof hier contracten bij de Westgate Miami Beach Club en het Silver Lake Resort, beiden in Florida. Op de Bahama’s slaagden wij met de annulering van Time Shares bij de Taino Beach Club.

Garantie.

Gelet op deze goede ervaringen kunnen wij in de toekomst ook de annulering van uw contracten in de USA garanderen. Het betekent een belangrijke uitbreiding van onze dienstverlening.
Wilt u van uw Time Share in de Verenigde Staten af neemt u dan contact op met één van onze juristen. In een vrijblijvend en gratis gesprek kunnen uw mogelijkheden worden besproken. Zoals altijd in deze zaken prefereren wij een persoonlijk onderhoud.  Het gaat om veel geld en het is ook in uw belang om te weten met wie u mogelijk in zee gaat.

Time Share annuleren? 100% succes.

By | ongecategoriseerd

Na de ontwikkeling van onze module om Time Share en aanverwante producten te ontbinden is dit een overweldigend succes gebleken. Samen met onze partners in het buitenland hebben wij in de afgelopen twee jaar inmiddels 30 cliënten met succes van hun contracten afgeholpen. Deze annuleringen zijn juridisch waterdicht mede omdat ze worden uitgevoerd door onze juristen die ruime ervaring hebben op dit terrein.

Garantie.

In de overeenkomsten die wij met de cliënt afsluiten geven wij de garantie dat wij hun contract ontbinden en nemen zelfs in die overeenkomst op dat bij (onverhoopte) niet realisering hiervan de cliënt zijn geld terugontvangt. Zoals gezegd is dit tot nu toe niet nodig geweest. Onze succes rate is nog steeds 100%.

Persoonlijke benadering.

Wij stellen een persoonlijke benadering op prijs en hebben altijd een of meer vrijblijvende gesprekken met de cliënt. Dat kan op een van onze locaties maar ook bij de cliënt thuis. Het is voor de cliënt en ook voor ons belangrijk dat partijen weten met wie zij van doen hebben. Per slot van rekening zijn er grote belangen mee gemoeid.

Heeft u een Time Share probleem. Schroom dan niet om contact met ons op te nemen voor een gratis juridisch advies. U ontvangt dan antwoord op alle vragen die u heeft.

Klachten advocaat.

By | ongecategoriseerd

Toename klachten.

Vanwege onze specialisatie op dit gebied wordt ons kantoor in toenemende mate benaderd met klachten over advocaten. Het betreft hier met name problemen over te hoge declaraties en het niet wijzen van cliënten op de mogelijkheid van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Bovenmatig declareren.

Een cliënte uit Friesland nam een bekend advocatenkantoor uit Brabant in de arm in verband met een brandschadezaak. Er werd geen procedure gevoerd doch de advocaat declareerde bijna € 90.000,–(!). Na dreiging met tuchtrechtelijke en civielrechtelijke acties van onze kant bleek de advocaat bereid tot schikken Hij betaalde uiteindelijke zij het knarsetandend een bedrag van maar liefst € 30.000,– aan cliënte terug.

Een advocaat uit Deventer bracht cliënte circa € 60.000,– in rekening voor een echtscheiding met bijbehorende boedelscheiding. Tegen cliënte werd gezegd dat zij niet in aanmerking kwam voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Cliënte had hierover nog nooit gehoord totdat zij via een kennis vernam dat zij wellicht voor deze zogenaamde toevoeging in aanmerking kwam. Dat bleek inderdaad zo te zijn.

Op dit moment zijn wij voor cliënte aan de slag om vele tienduizenden Euro terug te vorderen c.q. de rekeningen te laten crediteren. Wij houden u op de hoogte van het verloop.

Een advocaat uit Kerkrade brengt een zakelijke cliënt € 14.000,– in rekening voor het voeren van een kort gedingprocedure. Die start hij niet en produceert slechts e-mailberichtjes. Via de Geschillencommissie Advocatuur hebben wij betrokkene gedwongen een bedrag van € 7000,-terug te betalen.

Een advocaat uit Tilburg brengt een nota van € 6000,– bij cliënte in rekening voor een arbeidsgeschil. Zij bleek echter in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, de zogenaamde toevoeging. Na onze interventie crediteerde hij de volledige nota.

Dit is slechts een beknopte bloemlezing van de klachten over advocaten die wij ontvangen.

Oorzaak?

In de advocatenwereld is de spoeling dunner en de concurrentie groter geworden. Daarnaast zijn cliënte mondiger geworden en pikken zij niet meer alles, ook niet van advocaten.
Heeft u ook vergelijkbare ervaringen? Schroomt u niet contact met ons op te nemen voor een gratis juridisch advies.

Time Share. Bericht van een tevreden Duitse klant

By | ongecategoriseerd

Wir schlossen im Jahr 1992 einen Timeshare-Vertrag mit dem Unternehmen im Wert von 13.500 deutsche Mark ab.
Wir versuchten diesen Vertrag zu kundigen in 2011, da wir nunmehr Rentner in hohem Alter sind und nicht mehr reisen können.
Das Unternehmen teilte daraufhin mit, dass wir auf eine Warteliste gesetzt werden und man  melde sich, sobald es möglich sei.
Bis zu dem Zeitpunkt  forderte das Unternehmen allerdings die jährlichen Mitglieds- und Verwaltungsgebühren ein.
Wir  wandten uns  daher ende 2014  an RechtvoorzijnraapJuristen.

Dieses Buro hat uns von alle Beschwerde  erleichtert , und innerhalb von 2 monate unser Vertrag storniert.
Nach Intervention von  RvzrJ wurde uns auch noch eine summe zurück gezahlt unter das NO CUR NO PAY Programm.

Vielen Dank Mr. Snijders.

Joachim und Renate, Krefeld

Time Share ontbinden.

By | ongecategoriseerd

Een reactie van een Belgische klant.

“Nadat wij telefonisch benaderd waren door zeker 4 resale buro’s ( ITRA, Sherlock Marketing, Reclaim Cashback en Strategy Connection S.L) allemaal op de zwarte lijst bij TATOC, met de ondertoon tot wij het volle bedrag dat wij betaald hadden voor onze punten terug zouden krijgen, hebben wij ons gewend tot RvzrJ.
Wij hadden gehoord van RvzrJ door een echtpaar ,die wij in November in Fuengirola getroffen hadden tijdens onze vakantie, dat zij deze firma gekontakteerd hebben met het verzoek hun lidmaatschap te ontbinden.
Dit is een geregistreerd Juristen Advies Buro gevestigd in Nederland en een unieke formule hoe ze mensen helpen.
De eerste 2 gesprekken die wij gehad hebben waren eerlijk en duidelijk en gratis.
Geen verhalen tot we ons geld dat we betaald hadden terug zouden krijgen , maar wel de garantie dat wij van onze lidmaatschap verlost waren.
Met de WETENSCHAP dat de onderhoudskosten de enigste bron van een vast inkomen is voor elk resort, stijgen de onderhoudskosten elk jaar zonder dat een lid enige vorm van inspraak heeft.
Op de ledenvergadering heeft men geen enkele kans om bezwaren naar voren te brengen, 1) omdat het resort altijd in meerderheid is, 2) en altijd gehouden word in plaatsen en op tijden waar normaal werkende mensen geen mogelijkheid hebben om deze te bezoeken.

Wij zijn blij tot wij op een zeer professionele manier geholpen zijn en willen mensen aanraden die met hetzelfde probleem zitten rustig te informeren wat de mogelijkheden zijn.

Dit is de eerste keer dat wij goed nieuws kunnen melden over al dat gedoe met Time Share

M. Verschueren, Diest , Belgie”

Heeft u soortgelijke ervaringen? Aarzel niet en neem contact op voor een gratis juridisch advies over uw mogelijkheden.

Gratis alimentatieberekening.

By | ongecategoriseerd

Alimentatie niet meer fiscaal aftrekbaar.

Per 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om de betaalde kinderalimentatie als aftrekpost op te voeren bij de aangifte van uw Inkomstenbelasting. De betekenis voor alimentatieplichtigen is groot. Het kan wel tot honderden Euro per maand schelen.

Bij de vaststelling van de kinderalimentatie werd reeds rekening gehouden met het belastingvoordeel dat kon worden verkregen, hetwelk kon oplopen tot zo’n 35% van het te betalen bedrag. Nu deze aftrek is komen te vervallen voldoet ook de eerder vastgestelde verplichting niet meer aan de wettelijke normen.

Wat te doen?

Het kan zijn dat de alimentatiegerechtigde akkoord gaat met een verlaging van de te betalen kinderalimentatie maar dat gebeurt niet snel. Men is nu eenmaal gewend aan het te ontvangen bedrag.

Er resteert dan niets anders dan middels een advocaat een verzoekschrift tot verlaging van de kinderalimentatie in te dienen bij de rechtbank. Dat brengt echter weer vrij hoge kosten met zich zonder dat de zekerheid bestaat dat het zich ook daadwerkelijk loont.

Oplossing.

Om hieromtrent zekerheid te krijgen hebben Recht voor zijn Raap Juristen een (tussen)oplossing voor u. Wij werken samen met een specialist op het gebied van alimentatieberekeningen. Wij zijn bereid om u aan de hand van de door u aan te reiken gegevens een gratis advies te verstrekken over de vraag of een wijzigingsverzoek zinvol is.

Neemt u daartoe contact op met een van onze juristen en u weet binnen enkele dagen precies waar u aan toe bent. Denk eraan dat een verzoek geen terugwerkende kracht heeft. Dat betekent dat u wellicht maanden te veel betaalt wanneer u te lang wacht.

Maak dus van deze unieke gelegenheid gebruik!

 

Time Share gedupeerden. De schaamte voorbij.

By | ongecategoriseerd

Bij alle contacten met de mensen die klagen over hun Time Share contract of over de aankoop van punten loopt één rode draad: hoe is het mogelijk dat ik mij met gladde praatjes heb laten verleiden tot een contract dat ik eigenlijk nooit wilde maar waaraan ik nog tientallen jaren en soms levenslang vast zit? De gêne is doorgaans zo groot dat mensen zich schamen om dit naar buiten te brengen en met anderen te delen. Zelfs niet met familieleden die overigens vaak niet weten dat dit soort contracten kunnen vererven.

De schaamte voorbij.

Los van het Time Share contract hebben gedupeerden nog vaak veel geld uitgegeven aan de koop en zogenaamde verkoop van waardeloze punten en dat ook weer tegen grove betaling. Dat maakt de situatie nog gênanter dan dat die al was.

Ons advies kan slechts luiden: stap eens voor goed over de drempel der schaamte en neem contact met ons op. Recht voor zijn Raap Juristen hebben een volstrekte geheimhoudingsverplichting. Niets en niemand verneemt enige informatie over uw persoon of uw situatie. U komt voorts in contact met een transparant kantoor in Nederland en niet bij een louche en niet te traceren bedrijf in Spanje of de British Virgin Islands.

Opgelucht.

De ervaring leert dat cliënten enorm opgelucht zijn wanneer zij na jaren ergernis met een van onze juristen hebben gesproken en zij de zekerheid krijgen dat alle contracten die zij hebben afgesloten worden ontbonden en dat ook nog binnen een redelijke termijn.

Contact.

Spreekt dit u ook aan? Bent u het zo langzamerhand ook zat: neem contact op met een van onze juristen voor een gratis juridisch advies. U zult er geen spijt van hebben. Er zijn u reeds velen voorgegaan die alsmaar zeggen: had ik dit toch eerder gedaan. Het had mij veel ergernis en geld bespaard.

Ontbinding Time Share.

By | ongecategoriseerd

Tevreden Belgische cliënt. Onderstaan bericht dat wij ontving willen wij u niet onthouden.

 

“Hendrik en Mathilde Z.
Maasmechelen.

 

Graag willen wij RvzrJ willen bedanken voor het ontbinden van onze overeenkomst.
Wij waren in het bezit van 65.000 Diamond Punten waar we in het begin ( 1999 ) zeer tevreden mee waren.
Toen onze onderhoudskosten stegen hebben wij geprobeerd onze punten te verkopen.

 

We hadden op een week…….12 telefoontje van Firma’s die dat voor ons wilde verkopen, uiteraard tegen een hoge registratie som.

 

We hebben het 2 firma’s geprobeerd maar zijn bedrogen uitgekomen en waren aan deze firma’s € 4950.- armer.
Toen wij de overeenkomst wilde ontbinden kon dat ook niet , omdat wij een rechtsgeldige overeenkomst hadden afgesloten voor 63 jaar met natuurlijk ieder jaar stijgende onderhoudskosten.

 

Het  juridisch advies van RvzrJ heeft ons doen besluiten het nog een keer te wagen.Dit bureau is in Nederland geregistreerd en niet in het buitenland, en hebben een methode dat leden een gegarandeerde ontbinding van elke overeenkomst. Wij waren eerst bang dat ze mensen buiten Nederland niet konden helpen maar dat was geen probleem.

Op korte termijn hebben zij ons uit deze ellende gehaald
Nogmaals bedankt.
Hendrik en Mathilde”

 

Voor nader informatie en een gratis advies kunt u contact met ons opnemen per telefoon 046-426 02 51, per email info@rechtvoorzijnraapjuristen.nl of middels het contactformulier.