Na ontvangst van de omschrijving van de klacht over uw advocaat gaat de jurist van Recht voor zijn Raap Juristen onderzoeken of deze advocaat zich op zijn minst heeft gehouden aan de voorwaarden.

Voorwaarden beoordeling

De voorwaarden waaraan een capabele advocaat zich op zijn minst zou moeten houden:

– Afspraken op papier
Alle afspraken die van belang zijn in uw zaak moeten, alvorens de advocaat  werkzaamheden gaat verrichten, op papier worden gezet en door u te worden ondertekend. Hierbij dienen aan u de Algemene Voorwaarden en de geschillenregeling te worden overhandigd.

– gesubsidieerde rechtsbijstand
Zijn de financiële afspraken op papier gezet en bent u hiermee akkoord gegaan? De advocaat dient in elk geval na te gaan of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand van overheidswege, ook wel ‘de toevoeging’ genoemd.

– overeenkomst betalende basis
Als u ervoor kiest om niet op basis van een toevoeging te werken doch op betalende basis dan dient dit nadrukkelijk te worden overeengekomen en door u voor akkoord te worden getekend.

– Processtukken ter goedkeuring
Heeft u wel (alle) brieven of processtukken vooraf ter goedkeuring ontvangen? Dit is van wezenlijk belang: er gaat geen stuk de deur uit waarmee u het niet eens bent.

– Bereikbaarheid advocaat
Is uw advocaat goed bereikbaar en belt hij terug? Uit onderzoek is gebleken dat dit de meest gehoorde klacht is in de advocatuur. Hoewel hierop niet direct een financieel plaatje is te plakken werkt het natuurlijk wel frustrerend.

– Verrichting werkzaamheden
Verricht de advocaat zelf de werkzaamheden of een kantoorgenoot? U dient hierop erg alert te zijn omdat dit kan meewegen in de nota van de advocaat. In elk geval dient u hieromtrent te worden ingelicht

Beoordeling klacht advocaat

Aan de hand van onder andere bovenstaande criteria en de door u verstrekte informatie over het probleem en de zaak beoordeelt de jurist of de advocaat over de schreef is gegaan en of er een schadevergoeding kan worden geëist.

Recente berichten

Ambtenarenrecht. Specialiteit Recht voor zijn Raap Juristen.

| ongecategoriseerd | No Comments
Rechtspositie. Op arbeidsrechtelijk gebied hebben rijksambtenaren een aparte rechtspositie die op vele fronten afwijkt van het reguliere arbeidsrecht. Die rechtspositie is neergelegd in de Ambtenarenwet. Vanwege deze aparte status is…

Time Share ontbinding. Recht voor zijn Raap Juristen

| Consumentenrecht | No Comments
  Onderstaan artikel werd onlangs gepubliceerd in de Financiële Telegraaf. Mocht u geïnteresseerd zijn in een vrijblijvend advies omtrent uw Time Share Contract of aanverwant product schroom dan niet contact…

Klachten medische behandeling.

| Aansprakelijkheidsrecht | No Comments
Toename klachten. Zonder direct een aanwijsbare oorzaak te hebben worden wij de laatste maanden in sterk toenemende mate benaderd met problemen als gevolg van foute medische ingrepen. Mislukte liposucties, buikwand-…