Benodigde documenten

Voor het kunnen annuleren van uw Time Share – en bijkomende contracten zoals de doorgaans zwaardrukkende onderhoudscontracten is het noodzakelijk dat u ons alle benodigde bescheiden en informatie verstrekt.

Het gaat dan minimaal om:

– De Time Share Groep/ Resort waarvan u eigenaar, koper of lid bent.

– De contracten die u heeft getekend met vermelding van de looptijd en de prijzen die u bent overeengekomen.

– De toepasselijke algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden die u bij het tekenen van uw contract heeft   ontvangen.

– De hoogte van uw huidige jaarlijkse betalingen onder vermelding of u nog verplichtingen heeft open staan.

– De redenen waarom u de aanschaf  wenst te beëindigen.

– Uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoon en e-mailadres.

Beoordeling

Na de eerste screening van deze gegevens wordt bezien welke mogelijkheden er voor u zijn. Er wordt contact met u opgenomen voor een afspraak.

Contract

Tijdens het gesprek met een van onze juristen wordt u voorgelicht over de mogelijkheden tot ontbinding, de tijdspanne der annulering ( streefdatum tussen  drie en zes maanden na het tekenen van ons contract)  en de prijsstelling die wij hanteren. Deze is afhankelijk van de aard van uw Time Share contract, annulering van meerdere contracten en uw persoonlijke wensen en omstandigheden.

Contact

Wenst u annulering van uw Time Share: aarzel niet contact op te nemen voor een vrijblijvend advies.

Recente berichten

Ambtenarenrecht. Specialiteit Recht voor zijn Raap Juristen.

| ongecategoriseerd | No Comments
Rechtspositie. Op arbeidsrechtelijk gebied hebben rijksambtenaren een aparte rechtspositie die op vele fronten afwijkt van het reguliere arbeidsrecht. Die rechtspositie is neergelegd in de Ambtenarenwet. Vanwege deze aparte status is…

Time Share ontbinding. Recht voor zijn Raap Juristen

| Consumentenrecht | No Comments
  Onderstaan artikel werd onlangs gepubliceerd in de Financiële Telegraaf. Mocht u geïnteresseerd zijn in een vrijblijvend advies omtrent uw Time Share Contract of aanverwant product schroom dan niet contact…

Klachten medische behandeling.

| Aansprakelijkheidsrecht | No Comments
Toename klachten. Zonder direct een aanwijsbare oorzaak te hebben worden wij de laatste maanden in sterk toenemende mate benaderd met problemen als gevolg van foute medische ingrepen. Mislukte liposucties, buikwand-…