Tientallen patiënten werden besmet door een ziekenhuisvirus, waarvan drie patiënten zijn overleden. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? De microbiologen van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam hebben geruime tijd nagelaten te melden dat een dodelijke bacterie in het ziekenhuis aanwezig was! De nabestaanden van drie overleden patiënten bleven verbijsterd achter. Het Regionaal Medisch Tuchtcollege had uitspraak gedaan tegen de microbiologen: zij kregen de laagst mogelijke straf, een waarschuwing!

Klachten ongegrond verklaard

Het is zinloos om de tuchtrechtelijke weg te bewandelen bij klachten over een huisarts, specialist of medisch personeel, blijkt uit bovenstaand voorbeeld door de uiterst minimale straf. Van alle klachten die bij het medisch tuchtcollege worden ingediend wordt 75% ongegrond verklaard en 10% ingetrokken. De rest eindigt met een minimale sanctie zoals het voorbeeld aangeeft.

Het interesseert de gedupeerden vaak helemaal niets of een arts door zijn beroepsgenoten wordt veroordeeld tot een tuchtrechtelijk straf. Doorgaans wenst men schadevergoeding in geld van de betrokken arts. Helaas zullen ze dit bij de tuchtrechter nooit krijgen.

Verkrijgen van schadevergoeding

Voor het verkrijgen van een schadevergoeding moet u bij de Recht voor zijn Raap Juristen zijn. Wij zijn gespecialiseerd in het verkrijgen van schadevergoeding in geld. Zonder de weg van het tuchtrecht gaan de juristen direct voor vergoeding van de door u geleden schade. Dat kan bestaan uit betaling van gemaakte kosten doch ook uit misgelopen winst of geleden verlies. De juristen claimen tevens vergoeding voor geleden immateriële schade, het smartengeld. Dit alles is een stuk effectiever dan de jaren durende weg van de tuchtrechter waarbij het belang van de patiënt van totaal ondergeschikte aard is.

Het belang van de klant voorop

Daarnaast kunnen onze juristen u het ‘No Cure , No Pay’ beginsel aanbieden. Wordt geen financieel succes behaald dan betaalt u niets. Wordt dit succes wel behaald dan betaalt u een vooraf overeengekomen percentage van de opbrengst. Een te ontvangen vergoeding voor het verlenen van juridische bijstand wordt op de uiteindelijke betaling in mindering gebracht.

Voor Recht voor zijn Raap Juristen is het van belang dat iedere cliënt met een groot of klein probleem van tevoren exact weet wat hij op financieel gebied kan verwachten.

Recente berichten

Ambtenarenrecht. Specialiteit Recht voor zijn Raap Juristen.

| ongecategoriseerd | No Comments
Rechtspositie. Op arbeidsrechtelijk gebied hebben rijksambtenaren een aparte rechtspositie die op vele fronten afwijkt van het reguliere arbeidsrecht. Die rechtspositie is neergelegd in de Ambtenarenwet. Vanwege deze aparte status is…

Time Share ontbinding. Recht voor zijn Raap Juristen

| Consumentenrecht | No Comments
  Onderstaan artikel werd onlangs gepubliceerd in de Financiële Telegraaf. Mocht u geïnteresseerd zijn in een vrijblijvend advies omtrent uw Time Share Contract of aanverwant product schroom dan niet contact…

Klachten medische behandeling.

| Aansprakelijkheidsrecht | No Comments
Toename klachten. Zonder direct een aanwijsbare oorzaak te hebben worden wij de laatste maanden in sterk toenemende mate benaderd met problemen als gevolg van foute medische ingrepen. Mislukte liposucties, buikwand-…