Het komt wel eens voor dat u ergens op dient te reageren en daarbij deskundige juridische hulp nodig heeft. U kunt misschien gebruik maken van rechtshulp tegen een vooraf afgesproken prijs.

Reactie of bezwaarschrift

Het kan een reactie zijn op een brief van een advocaat, deurwaarder of incassobureau. Het kan ook handelen over een bezwaarschrift dat moet worden ingediend.

Bijvoorbeeld een bezwaarschrift indienen tegen de verhoging van de huurprijs in verband met de invoering van de inkomensafhankelijke huur.

Rechtshulp tegen afgesproken tarief

Het Buro Rechtshulp Nederland biedt u in die situaties aan die rechtshulp te verrichten tegen een met u vooraf afgesproken prijs. Op die manier komt u nooit voor verrassingen te staan. U weet exact waar u aan toe bent. Dit tarief is sterk gematigd en in niets vergelijkbaar met dure advocatentarieven. Het Buro Rechtshulp Nederland tracht dit tarief zo veel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke en financiële situatie.

In elk geval hoeft niets u ervan te weerhouden nadere inlichtingen te vragen via het contactformulier.

Recente berichten

Ambtenarenrecht. Specialiteit Recht voor zijn Raap Juristen.

| ongecategoriseerd | No Comments
Rechtspositie. Op arbeidsrechtelijk gebied hebben rijksambtenaren een aparte rechtspositie die op vele fronten afwijkt van het reguliere arbeidsrecht. Die rechtspositie is neergelegd in de Ambtenarenwet. Vanwege deze aparte status is…

Time Share ontbinding. Recht voor zijn Raap Juristen

| Consumentenrecht | No Comments
  Onderstaan artikel werd onlangs gepubliceerd in de Financiële Telegraaf. Mocht u geïnteresseerd zijn in een vrijblijvend advies omtrent uw Time Share Contract of aanverwant product schroom dan niet contact…

Klachten medische behandeling.

| Aansprakelijkheidsrecht | No Comments
Toename klachten. Zonder direct een aanwijsbare oorzaak te hebben worden wij de laatste maanden in sterk toenemende mate benaderd met problemen als gevolg van foute medische ingrepen. Mislukte liposucties, buikwand-…