Een juridisch maatwerkcontract maakt rechtshulp betaalbaar. U kunt al een juridisch maatwerk contract hebben vanaf € 195,-! Hieronder leest u wat zo’n contract inhoudt en wat de exacte kosten hiervan zijn.

Onderdelen juridisch maatwerk contract

Het juridisch maatwerkcontract omvat de volgende onderdelen:

1. Onbeperkt juridisch advies
Op al uw juridische vragen ontvangt u gratis advies van een specialist. Ten behoeve van de efficiëntie wordt de correspondentie in principe liefst per e-mail gevoerd. U ontvangt binnen 24 uur deskundig antwoord op uw vraag.

2. Vaste aanspreekjurist
U heeft een vaste aanspreekjurist die u onbeperkt kunt consulteren. Voordeel van een vaste aanspreekjurist is dat de jurist uw bedrijf door en door leert kennen hetgeen nog meer juridisch maatwerk oplevert. U heeft a.h.w. een jurist in huis terwijl deze niet op uw loonlijst staat.

3. Geen uitsluitingen
Bij het Maatwerkcontract MKB/ZZP gelden géén uitsluitingen, ook niet voor problemen uit het verleden. Dit is een duidelijk verschil met een rechtsbijstandverzekering. Door de uitsluitingclausules biedt deze verzekering u geen dekking voor datgene waarvoor u de verzekering juist afsluit.

4. Screenen van contracten
U als ondernemer wordt al direct vanaf de start van uw onderneming veelvuldig geconfronteerd met allerlei contracten waarvan de juridische essentie voor u moeilijk te doorgronden is. U als contractant wordt het volgende aangeboden: screenen van uw contracten t/m vijf pagina’s zonder bijkomende kosten. Voor het screenen van uw contracten boven vijf pagina’s overlegt u met uw aanspreekjurist.

5.Incasso
De eerstelijns incassowerkzaamheden van het maatwerkcontract bestaan uit het onbeperkt versturen van sommatiebrieven op briefpapier van Recht voor zijn Raap Juristen. U verstrekt de gegevens aan uw aanspreekjurist waarna de sommatie wordt verzonden. De ervaring leert dat de ontvangst van een sommatie van deze juristen in maar liefst 88% van de gevallen leidt tot betaling van uw vordering binnen zeven dagen. Mocht u vrezen voor een slechte relatie met uw debiteur dan kan de tekst van de sommatie in overleg met u worden aangepast.

Voor verdere werkzaamheden na het sommeren en niet betaling biedt het contract u wederom buitengewone incassofaciliteiten waarbij het ‘No cure, No pay’-beginsel wordt gehanteerd.

Dit betekent dat bij een volledige incasso aan u de betaalde hoofdsom met rente wordt uitbetaald. U betaalt dan niets.

Bij gedeeltelijke incasso van de hoofdsom bent u verschuldigd en wordt verrekend met het ontvangen bedrag:

– 10% over het geïncasseerde bedrag tot € 5000,-
– 8% over het meerdere tot € 15.000,-
– 5% over het meerdere vanaf € 15.000,-

Bij het uitblijven van betaling betaalt u niets, ook niet de gebruikelijke vergoeding voor administratiekosten. Mocht procederen noodzakelijk zijn dan neemt u voor nadere informatie contact op met uw aanspreekjurist.

6. Juridische werkzaamheden buiten maatwerkcontract
Voor andere juridische werkzaamheden buiten het contract wordt, afhankelijk van de aard der zaak, met u een all-in prijs afgesproken. Deze prijs is vast, ongeacht het aantal te werken uren. Het grote voordeel is dat u – anders dan bij andere juridische hulpverleners- niet naderhand wordt geconfronteerd met grote rekeningen. Als maatwerkcontractant weet u van tevoren exact waar u aan toe bent.

7. Nieuwsbrief
U ontvangt maandelijks een Nieuwsbrief waarin een of meer actuele onderwerpen op juridisch terrein worden besproken.

8. Verwijsarrangement naar advocaten
Het maatwerkcontract omvat praktisch het gehele terrein van juridische dienstverlening. De wetgever schrijft echter in bepaalde gevallen de verplichte rechtsbijstand van een advocaat voor. Denk bijvoorbeeld aan personen- en familierecht en vorderingen boven de € 25.000,-.

Om de cirkel aan juridische dienstverlening voor u rond te maken heeft het Juridisch Platform in zaken waar rechtsbijstand door advocaten nog verplicht is zogenaamde verwijsarrangementen met advocaten gesloten. Het intake gesprek met deze advocaten is gratis.

Het delen van uw ervaring is belangrijk. Uw aanspreekjurist houdt de vinger aan de pols: het is en blijft in uw belang als contractant dat ook verwezen zaken tot uw tevredenheid worden afgewikkeld.

Kosten maatwerkcontract

U heeft kunnen zien dat het MKB Juridisch Platform aan u als MKB/ZZPer middels het maatwerkcontract maar liefst acht juridische diensten aanbiedt die geleverd worden door specialisten op het gebied van ondernemersrecht.

Uiteraard brengt het sluiten van dit contract kosten met zich. Ook hier is rekening gehouden met uw persoonlijke situatie, maatwerk dus, en zijn de kosten gekoppeld aan het aantal personen die bij uw bedrijf werkzaam zijn.

De kosten bedragen dan exclusief BTW:
– Voor 1 t/m 5 personen € 195,- per werkzame persoon per jaar;
– Voor 6 t/m 10 personen € 150,- per werkzame persoon per jaar;
– Voor meer dan 11 werkzame personen wordt een all in jaarprijs in overleg met u vastgesteld.

Heeft u interesse in een maatwerkcontract van MKB Juridisch Platform, vul dan het contactformulier in. Er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen en de gevraagde informatie verstrekt.

Recente berichten

Ambtenarenrecht. Specialiteit Recht voor zijn Raap Juristen.

| ongecategoriseerd | No Comments
Rechtspositie. Op arbeidsrechtelijk gebied hebben rijksambtenaren een aparte rechtspositie die op vele fronten afwijkt van het reguliere arbeidsrecht. Die rechtspositie is neergelegd in de Ambtenarenwet. Vanwege deze aparte status is…

Time Share ontbinding. Recht voor zijn Raap Juristen

| Consumentenrecht | No Comments
  Onderstaan artikel werd onlangs gepubliceerd in de Financiële Telegraaf. Mocht u geïnteresseerd zijn in een vrijblijvend advies omtrent uw Time Share Contract of aanverwant product schroom dan niet contact…

Klachten medische behandeling.

| Aansprakelijkheidsrecht | No Comments
Toename klachten. Zonder direct een aanwijsbare oorzaak te hebben worden wij de laatste maanden in sterk toenemende mate benaderd met problemen als gevolg van foute medische ingrepen. Mislukte liposucties, buikwand-…