Hoe wordt de beslagvrije voet berekend?

Voor de berekening van de beslagvrije voet zijn de volgende gegevens nodig.

• Inkomsten van u en eventueel uw partner

• Soort huishouding ( alleenstaande, alleenstaande ouder of (echt)paar

• Aantal kinderen

• Leeftijden van gezinsleden

• Hoogte woonkosten en zorgpremie

• Hoogte huur- en zorgtoeslag

Bij de berekening van de beslagvrije voet tellen alleen deze gegevens mee. Met andere uitgaven zoal energie, alimentatie, water) wordt bij de berekening geen rekening gehouden.

Globaal komt de beslagvrije voet erop neer dat een bedrag van 90% van de WWB norm die voor u zou gelden moet worden vrijgelaten. Dit bedrag wordt vermeerderd met te ontvangen huur- en zorgtoeslag en verminderd met de te betalen woonlasten en zorgpremie. Van deze laatste componenten wordt weer een bepaald bedrag aan normhuur (per 1.1.2014 € 199,54) en de in de WWB basis opgenomen zorgpremie afgetrokken.

Op het dan verkregen bedrag mag geen beslag worden gelegd. Op het verschil tussen uw netto inkomen en dit bedrag wel.

Het berekenen van de beslagvrije voet is niet altijd even gemakkelijk.
Neemt u bij vragen contact op met een van onze juristen voor een gratis juridisch advies.

Recente berichten

Ambtenarenrecht. Specialiteit Recht voor zijn Raap Juristen.

| ongecategoriseerd | No Comments
Rechtspositie. Op arbeidsrechtelijk gebied hebben rijksambtenaren een aparte rechtspositie die op vele fronten afwijkt van het reguliere arbeidsrecht. Die rechtspositie is neergelegd in de Ambtenarenwet. Vanwege deze aparte status is…

Time Share ontbinding. Recht voor zijn Raap Juristen

| Consumentenrecht | No Comments
  Onderstaan artikel werd onlangs gepubliceerd in de Financiële Telegraaf. Mocht u geïnteresseerd zijn in een vrijblijvend advies omtrent uw Time Share Contract of aanverwant product schroom dan niet contact…

Klachten medische behandeling.

| Aansprakelijkheidsrecht | No Comments
Toename klachten. Zonder direct een aanwijsbare oorzaak te hebben worden wij de laatste maanden in sterk toenemende mate benaderd met problemen als gevolg van foute medische ingrepen. Mislukte liposucties, buikwand-…