On – of minvermogenden komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor van overheidswege gesubsidieerde rechtshulp. De cliënt wordt via het Juridisch Loket of op andere wijze ‘toegevoegd’ aan een advocaat die de rechtshulp verleent.

Criteria gesubsidieerde rechtshulp

De criteria om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtshulp worden de afgelopen jaren steeds strenger. De inkomenstoets wordt bijna jaarlijks sterk verhoogd evenals de eigen bijdrage die de cliënt aan de advocaat dient te betalen. In zaken met een belang van minder dan € 500,- wordt zelfs geen toevoeging verstrekt.

Buro Rechtshulp Nederland maakt het mogelijk

Door de steeds strenger wordende criteria, betekent dit dat er een steeds grotere groep van rechtzoekenden ontstaat die van betaalbare rechtshulp verstoken blijft. Het is daarom uniek te noemen dat het Buro Rechtshulp Nederland aan deze groep personen een platform biedt waar vragen kunnen worden gesteld en gratis advies wordt verleend.

Gratis advies op diverse rechtsgebieden

Het betreft in hoofdzaak maar niet uitsluitend de navolgende rechtsgebieden:

– Arbeidsrecht;
– Bestuursrecht (uitkeringen e.d.);
– Echtscheidingsrecht (echtscheiding, alimentatie, omgangen e.d.);
– Huurrecht;
– Burenrecht;
– Consumentenrecht;
– Letselschaderecht;

Heeft u een vraag, vul dan het contactformulier in en er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.

Recente berichten

Ambtenarenrecht. Specialiteit Recht voor zijn Raap Juristen.

| ongecategoriseerd | No Comments
Rechtspositie. Op arbeidsrechtelijk gebied hebben rijksambtenaren een aparte rechtspositie die op vele fronten afwijkt van het reguliere arbeidsrecht. Die rechtspositie is neergelegd in de Ambtenarenwet. Vanwege deze aparte status is…

Time Share ontbinding. Recht voor zijn Raap Juristen

| Consumentenrecht | No Comments
  Onderstaan artikel werd onlangs gepubliceerd in de Financiële Telegraaf. Mocht u geïnteresseerd zijn in een vrijblijvend advies omtrent uw Time Share Contract of aanverwant product schroom dan niet contact…

Klachten medische behandeling.

| Aansprakelijkheidsrecht | No Comments
Toename klachten. Zonder direct een aanwijsbare oorzaak te hebben worden wij de laatste maanden in sterk toenemende mate benaderd met problemen als gevolg van foute medische ingrepen. Mislukte liposucties, buikwand-…