Wilt u informatie inwinnen over klachten over een advocaat bij een van onze juristen? Dan kunt u gratis contact opnemen met ons kantoor.

Raadgeving binnen 24 uur

Als u contact met ons opneemt dan zal een van onze juristen uw juridische vraag beantwoorden. U kunt deze rechtskundige vraag telefonisch of per email stellen, u krijgt gegarandeerd binnen 24 uur antwoord.

Deze eerste adviezen zijn altijd gratis en worden zoals aangegeven beantwoord door een van onze ervaren juristen. Het maakt hierbij niet uit of het aangeleverde dossier uit één of honderd pagina’s bestaat.

Gratis advies

Wanneer de jurist adviseert de zaak tegen de advocaat door te zetten wordt aan  u een plan van aanpak voorgelegd. Zo nodig wordt u bezocht ter locatie of wordt via Skype contact gelegd. Dit geheel is nog steeds kosteloos.

Sluitende financiele overeenkomst

Wanneer u na de informatie van onze gespecialiseerde jurist besluit de zaak door te zetten wordt een sluitende financiële afspraak gemaakt, op papier vastgelegd en door beide partijen ondertekend. Recht voor zijn Raap Juristen streven ernaar een all in prijsafspraak met u te maken. U weet dan precies waar u aan begint en komt in de loop van de procedure niet meer voor financieel onaangename verassingen te staan.

Met onze jurist kan ook een ‘No Cure, No Pay’ afspraak worden gemaakt. Dit houdt in dat bij een behaald resultaat een gedeelte van het door de advocaat te betalen bedrag als honorarium geldt. Uiteraard moeten hierover ook afspraken worden gemaakt, zeker omdat niet alle zaken zich voor deze benadering lenen.

Vergoeding door verzekeraar

Doorgaans worden claims door advocaten gemeld bij zijn of haar verzekeraar. Iedere advocaat is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Wanneer de verzekeraar de schade erkent en bereid is die te vergoeden vormt de door u aan de Recht voor zijn Raap Juristen betaalde vergoeding een schadeonderdeel dat wordt vergoed.

Uiteraard wordt deze vergoeding op het door u te betalen salaris in mindering gebracht. Het is belangrijk dat u dit weet: veel rechtsbijstandverleners laten zich èn door de cliënt èn door de verzekeraar betalen. Aan deze praktijken doen Recht voor zijn Raap Juristen natuurlijk niet mee.

Recente berichten

Ambtenarenrecht. Specialiteit Recht voor zijn Raap Juristen.

| ongecategoriseerd | No Comments
Rechtspositie. Op arbeidsrechtelijk gebied hebben rijksambtenaren een aparte rechtspositie die op vele fronten afwijkt van het reguliere arbeidsrecht. Die rechtspositie is neergelegd in de Ambtenarenwet. Vanwege deze aparte status is…

Time Share ontbinding. Recht voor zijn Raap Juristen

| Consumentenrecht | No Comments
  Onderstaan artikel werd onlangs gepubliceerd in de Financiële Telegraaf. Mocht u geïnteresseerd zijn in een vrijblijvend advies omtrent uw Time Share Contract of aanverwant product schroom dan niet contact…

Klachten medische behandeling.

| Aansprakelijkheidsrecht | No Comments
Toename klachten. Zonder direct een aanwijsbare oorzaak te hebben worden wij de laatste maanden in sterk toenemende mate benaderd met problemen als gevolg van foute medische ingrepen. Mislukte liposucties, buikwand-…