Heeft u problemen met uw advocaat of ben u ontevreden over de gang van zaken? Komt u er niet uit met uw advocaat? Dat kan gebeuren maar het is dan erg belangrijk te weten wat u kunt doen. U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen of misschien heeft u recht op een schadevergoeding.

Problematische situaties

Hier leest u de meest voorkomende problemen met een advocaat:

– Advocaten die torenhoge declaraties sturen en vervolgens nauwelijks bereikbaar zijn;
– Een eerste gesprek over betaling  gebeurt met uw verdediger waarna u hem niet meer te spreken krijgt;
– U krijgt geen informatie over de stand van zaken. U wordt nooit teruggebeld of u wordt afgescheept door de secretaresse;
– U bent het niet eens met de hoogte van het honorarium;
– U wordt vóór de zitting op het laatste moment geconfronteerd met een advocaat die u helemaal niet kent;
– Uw pleitbezorger heeft u niet gewezen op de mogelijkheid van gesubsidieerde rechtsbijstand, de zogenaamde toevoeging;
– De advocaat heeft naar uw oordeel de zaak verknald. U heeft belangrijke stuk(ken) niet ter goedkeuring  ontvangen;

Dit zijn over het algemeen de meest voorkomende omstandigheden waaruit ontevredenheid  blijkt over de handelswijze van uw advocaat en/of zijn kantoor. Deze problemen kunnen ertoe leiden dat u uw geld terug wenst. Dan wilt u natuurlijk ook weten of u recht heeft op een schadevergoeding.

Een klacht, hoe gaat u hiermee om?

Optie 1: U doet niets, u denkt niet tegen de advocaat opgewassen te zijn.
Gevolg: U blijft gefrustreerd achter met de problemen en heeft wellicht te veel betaald.

Optie 2: U bespreekt uw klachten met uw advocaat. Misschien is de drempel hiervoor te hoog en kunt u niet volledig eerlijk zijn. Daarnaast hebben advocatenkantoren tegenwoordig een interne klachtenfunctionaris bij wie u voor uw klacht terecht kunt. U moet dan te rade gaan bij  een kantoorgenoot.
Gevolg: De ene advocaat zal de ander, zijn kantoorgenoot, uiteraard niet laten vallen. Dit zal dus niet veel opleveren, zo leert de praktijk en dit is dan ook niet meer dan een zoethoudertje.

Optie 3: U dient een klacht in bij de tuchtrechter.
Gevolg: U krijgt wellicht morele genoegdoening door het indienen van een klacht bij de tuchtrechter doch u krijgt nooit een schadevergoeding in geld.

Advies bij problemen met uw advocaat

Ons advies aan u is om niet bij de pakken neer te gaan zitten en in elk geval informatie in te winnen bij een van onze juristen. U krijgt direct gratis juridische bijstand en kunt dan altijd nog bezien wat te doen met de klacht tegen uw advocaat.

Neem contact op met ons, wij stellen zonder omweg van de tuchtrechter de advocaat aansprakelijk voor de geleden schade. De gespecialiseerde jurist vordert schadevergoeding in geld en zo nodig een vergoeding voor geleden immateriële schade.

Recente berichten

Ambtenarenrecht. Specialiteit Recht voor zijn Raap Juristen.

| ongecategoriseerd | No Comments
Rechtspositie. Op arbeidsrechtelijk gebied hebben rijksambtenaren een aparte rechtspositie die op vele fronten afwijkt van het reguliere arbeidsrecht. Die rechtspositie is neergelegd in de Ambtenarenwet. Vanwege deze aparte status is…

Time Share ontbinding. Recht voor zijn Raap Juristen

| Consumentenrecht | No Comments
  Onderstaan artikel werd onlangs gepubliceerd in de Financiële Telegraaf. Mocht u geïnteresseerd zijn in een vrijblijvend advies omtrent uw Time Share Contract of aanverwant product schroom dan niet contact…

Klachten medische behandeling.

| Aansprakelijkheidsrecht | No Comments
Toename klachten. Zonder direct een aanwijsbare oorzaak te hebben worden wij de laatste maanden in sterk toenemende mate benaderd met problemen als gevolg van foute medische ingrepen. Mislukte liposucties, buikwand-…