Na ontvangst van de omschrijving van de klacht over bijvoorbeeld uw huisarts onderzoekt de jurist van Recht voor zijn Raap Juristen voor welk handelen of nalaten de dokter aansprakelijk gesteld kan worden.

Voorwaarden beoordeling

De huisarts is in elk geval aansprakelijk te stellen wanneer hij gehandeld heeft in strijd met de volgende voorwaarden:

– Goede behandeling
Het leveren van een goede behandeling waaronder op zijn minst het stellen van een juiste diagnose, waarbij de patiënt daadwerkelijk is onderzocht.

– Geheimhoudingsplicht arts
De huisarts dient zich te allen tijde te houden aan zijn geheimhoudingsplicht.

– Informatie aard van de ziekte
Is er een diagnose vastgesteld? U dient op zijn minst juiste informatie verstrekt te krijgen van uw arts over de aard van de ziekte of aandoening en de behandeling of het verloop hiervan.

– Instemming behandeling
Een schriftelijke of mondelinge instemming van u als patiënt met de voorgestelde behandeling.

– Bereikbaarheid huisarts
De arts moet goed bereikbaar zijn en ervoor zorg dragen dat afwezigheid correct wordt opgevangen door een eventueel vervangende huisarts.

– Discretie
Geen seksuele relaties aangaan met zijn patiënten.

– Second opinion
Instemmen met het vragen van een second opinion.

– Inzage medisch dossier
Inzage verstrekken in het medisch dossier.

Beoordeling klacht huisarts

Aan de hand bovenstaande punten en de door u verstrekte informatie over de klacht tegen uw arts zal de jurist beoordelen of deze dokter over de schreef is gegaan en of er een schadevergoeding van toepassing is.

Recente berichten

Ambtenarenrecht. Specialiteit Recht voor zijn Raap Juristen.

| ongecategoriseerd | No Comments
Rechtspositie. Op arbeidsrechtelijk gebied hebben rijksambtenaren een aparte rechtspositie die op vele fronten afwijkt van het reguliere arbeidsrecht. Die rechtspositie is neergelegd in de Ambtenarenwet. Vanwege deze aparte status is…

Time Share ontbinding. Recht voor zijn Raap Juristen

| Consumentenrecht | No Comments
  Onderstaan artikel werd onlangs gepubliceerd in de Financiële Telegraaf. Mocht u geïnteresseerd zijn in een vrijblijvend advies omtrent uw Time Share Contract of aanverwant product schroom dan niet contact…

Klachten medische behandeling.

| Aansprakelijkheidsrecht | No Comments
Toename klachten. Zonder direct een aanwijsbare oorzaak te hebben worden wij de laatste maanden in sterk toenemende mate benaderd met problemen als gevolg van foute medische ingrepen. Mislukte liposucties, buikwand-…