Jurist A.P.A. Snijders

Mr. A.P.A. Snijders is de motor en oprichter van Recht voor zijn Raap Juristen.

Ervaren jurist

Mr. Snijders heeft na zijn rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Utrecht gewerkt als griffier bij de rechtbank te Roermond. Als procesadvocaat heeft hij tientallen jaren bij gerenommeerde advocatenkantoren ervaring opgedaan in het voeren van  civiele procedures.

Het juridische vakgebied heeft Mr. Snijders dus zowel van binnen als van buiten uitstekend leren kennen. Puttend uit die ervaring heeft hij vastgesteld dat er op een aantal belangrijke gebieden leemtes in de rechtshulp bestaan waardoor bepaalde  groepen van rechtzoekenden van rechtshulp verstoken blijven.

 

Ontbinding Time Share contracten

In samenwerking met juristen van de Katholieke Universiteit Tilburg heeft mr. Snijders na diepgaande studie van het EEG procesrecht een juridische module ontwikkeld om slachtoffers van de Time Share handel bij te staan bij de ontbinding van hun contracten. De methode blijkt zeer succesvol te zijn en cliënten uit diverse landen hebben Recht voor zijn Raap Juristen tot grote tevredenheid ingeschakeld om van hun zware financiële verplichtingen  verlost te worden.

Tuchtrecht en schadevergoedingen

Zo bestaat er bij zelfstandige beroepsuitoefenaars zoals advocaten, artsen en deurwaarders de mogelijkheid van tuchtrechtspraak is doch die tuchtrechters zijn niet bevoegd tot toekenning van schadevergoeding, hetgeen door het gros van de benadeelden wel wordt nagestreefd. Voor deze benadeelden bieden Recht voor zijn Raap Juristen een forum.

Voor MKB/ZZP is juridische bijstand vaak niet bereikbaar of betaalbaar en minvermogenden vallen vanwege de toenemende kosten voor rechtsbijstand buiten de boot. Mr. Snijders heeft voor deze rechtzoekenden een podium gezocht en gevonden in de oprichting van Recht voor zijn Raap Juristen B.V..

Betaalbare rechtshulp

Door uw klacht tegen een arts, deurwaarder of advocaat te melden middels ons contactformulier en het aanbod van het MKB Juridisch Platform en het Buro Rechtshulp Nederland op te pakken, streven de Recht voor zijn Raap Juristen ernaar de omschreven leemtes in de rechtshulp op betaalbare wijze in te vullen.

Recht voor zijn Raap Juristen verrichten hun werkzaamheden hoofdzakelijk telefonisch en online. Bezoek op locatie behoort tot de mogelijkheden.

Recente berichten

Ambtenarenrecht. Specialiteit Recht voor zijn Raap Juristen.

| ongecategoriseerd | No Comments
Rechtspositie. Op arbeidsrechtelijk gebied hebben rijksambtenaren een aparte rechtspositie die op vele fronten afwijkt van het reguliere arbeidsrecht. Die rechtspositie is neergelegd in de Ambtenarenwet. Vanwege deze aparte status is…

Time Share ontbinding. Recht voor zijn Raap Juristen

| Consumentenrecht | No Comments
  Onderstaan artikel werd onlangs gepubliceerd in de Financiële Telegraaf. Mocht u geïnteresseerd zijn in een vrijblijvend advies omtrent uw Time Share Contract of aanverwant product schroom dan niet contact…

Klachten medische behandeling.

| Aansprakelijkheidsrecht | No Comments
Toename klachten. Zonder direct een aanwijsbare oorzaak te hebben worden wij de laatste maanden in sterk toenemende mate benaderd met problemen als gevolg van foute medische ingrepen. Mislukte liposucties, buikwand-…