Nadat u uw probleem met uw advocaat of klacht over uw advocaat per telefoon of per email heeft gemeld en toegelicht bij de Recht voor zijn Raap Juristen ontvangt u binnen 24 uur een eerste gratis juridisch advies, waar mogelijk per email en anders per telefoon of telefax.

Beoordeling zaak

Na het eerste gesprek zal een van onze juristen alle details van uw zaak bespreken en beoordelen. Vervolgens wordt de haalbaarheid van het verkrijgen van een schadevergoeding voor u bekeken. Mocht u niet uit zijn op een schadevergoeding maar u slechts het handelen of nalaten van de advocaat aan de kaak wilt stellen, dan kunnen onze juristen u bijstaan in een procedure bij de tuchtrechter van de Orde van Advocaten, Raad van Discipline  genaamd en in hoger beroep bij het Hof van Discipline.

Inventarisatie geleden schade

Na de inventarisatie van de geleden schade wordt de betrokken advocaat aansprakelijk gesteld en gesommeerd de geleden schade te vergoeden.

Voor het verkrijgen van een schadevergoeding behoeft u geen tuchtrechtelijke zaak aan te spannen. De tuchtrechter kent nooit een vergoeding toe. Uiteraard is het wel mogelijk twee procedures naast elkaar te voeren: de zogenaamde civiele procedure ter verkrijging van schadevergoeding bij de gewone rechter en de disciplinaire zaak bij de tuchtrechter. In beide zaken hebben Recht voor zijn Raap Juristen ruime ervaring.

Aansprakelijkheid advocaat

Wanneer de advocaat aansprakelijkheid betwist kan hij zelf verweer voeren doch bij bedragen van enige importantie ( € 5000,-) zal de betrokken advocaat de zaak melden bij zijn  beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar  die dan de behandeling van de zaak overneemt van de advocaat.

Deze verzekeraars zijn doorgaans tegenstanders van procederen en proberen de zaak in der minne te regelen. Er wordt dan wel schadevergoeding betaald doch soms niet het volle geclaimde bedrag. Toch is het vaak zinvoller de zaak te schikken dan een lange procedure te voeren.

Civiele procedure

Gedurende de gehele procedure wordt u met raad en daad bijgestaan door een onzer juristen. Een gedetailleerde toelichting over de civiele procedure zelf ontvangt u van de behandelend jurist, uiteraard vóór de procedure wordt opgestart.

Recente berichten

Ambtenarenrecht. Specialiteit Recht voor zijn Raap Juristen.

| ongecategoriseerd | No Comments
Rechtspositie. Op arbeidsrechtelijk gebied hebben rijksambtenaren een aparte rechtspositie die op vele fronten afwijkt van het reguliere arbeidsrecht. Die rechtspositie is neergelegd in de Ambtenarenwet. Vanwege deze aparte status is…

Time Share ontbinding. Recht voor zijn Raap Juristen

| Consumentenrecht | No Comments
  Onderstaan artikel werd onlangs gepubliceerd in de Financiële Telegraaf. Mocht u geïnteresseerd zijn in een vrijblijvend advies omtrent uw Time Share Contract of aanverwant product schroom dan niet contact…

Klachten medische behandeling.

| Aansprakelijkheidsrecht | No Comments
Toename klachten. Zonder direct een aanwijsbare oorzaak te hebben worden wij de laatste maanden in sterk toenemende mate benaderd met problemen als gevolg van foute medische ingrepen. Mislukte liposucties, buikwand-…