blog

Annuleren Time Share contracten

By | Geen categorie

Succesvolle ontbindingen.

Inmiddels zijn wij als Recht voor zijn Raap Juristen zo’n zeven jaren doende met ontbinding van
Time Share en aanverwante contracten. Wij hebben in die tijdspanne circa zestig contracten van
Nederlandse en Belgisch cliënten met succes kunnen ontbinden waarvan met name contracten in
Spanje, Griekenland en de USA.

Time Share Stop.

Nadat de bestuurders van het Time Share Stop bedrijf zo’n twee jaar geleden met de noorderzon
waren vertrokken bleven honderden gedupeerden met een grote schadepost achter.
De grote bedragen die zij hadden betaald waren ze gewoon kwijt.
Weliswaar wordt nog steeds getracht die schade op de bestuurders te verhalen maar dat is een
langdurige geschiedenis en de vraag blijft of het ooit nog iets oplevert.

Via de Club van gedupeerden van de Heer Paul Lintzen hebben zich een aantal van deze gedupeerden
tot ons gewend en hebben wij alsnog de ontbinding van hun contracten kunnen bewerkstelligen.
Wij zijn met deze cliënten – juist omdat ze al veel geld kwijt waren – een gunstiger contract
overeengekomen dan gebruikelijk.

Wantrouwen.

Uiteraard hebben wij begrip voor het feit dat veel gedupeerden huiverig zijn om na het echec met
Time Share Stop nogmaals geld en energie in de ontbinding van hun contract te steken.
Velen betalen de onderhoudskosten niet meer. Daarmee lopen zij echter een groot risico.
Wij hebben ervaren dan mensen na soms vijf jaren nog in rechte zijn betrokken met alle toestanden van dien.
Mocht u meer informatie wensen over de ontbinding van uw contract en onze werkwijze
dan adviseer ik u telefonisch contact met ons op te nemen 046-4260251 of
ons per email info@rechtvoorzijnraapjuristen.nl te benaderen voor een kosteloos en vrijblijvend advies.

Time Share stoppen.

By | Consumentenrecht

Belgische cliënten.

Sedert de start met onze werkzaamheden eind 2014 hebben wij met groot succes tientallen Time Share contracten kunnen ontbinden. Dit uiteraard tot grote tevredenheid van onze cliënten. Het is in dit verband opvallend dat er gaande weg een grote toename is van Belgische cliënten, met name uit de Vlaamse regio’s.

Wat de reden hiervoor is valt moeilijk te bepalen maar mond op mond reclame is hier zeker debet aan. Wij maken immers waar wat wij beloven: een garantie dat uw contracten worden ontbonden binnen een streeftermijn van drie maanden.

Daarnaast is het opvallend dat veel Belgische cliënten contracten hebben met Mariott Vacation Club, Diamonds International en Silverpoint. Bij deze resorts en uiteraard ook bij andere zijn ze niet echt blij met onze acties. Dat weerhoudt ons echter niet om op de ingeslagen weg hardnekkig door te gaan en cliënten van de zware verplichtingen van hun Time Share af te helpen.

Wilt u dat ook? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze juristen voor een gratis juridisch advies. Uiteraard kunt u uw probleem ook via ons e-mailadres info@rechtvoorzijnraapjuristen.nl kenbaar maken. Wij reageren gegarandeerd binnen 24 uur!

Time Share stoppen.

By | ongecategoriseerd

Palm Oasis, Diamond Resorts, Anfi Resorts, Mariott Vacation Club, Club Heritage International, Silverpoint Vacation Club, Club La Costa, MGM Muthu Hotels, Silverlake Resorts (USA) Talay Villas Resort ( Thailand).
Dit is een handgreep uit de resorts waarbij wij de Time Share contracten van onze cliënten succesvol hebben kunnen ontbinden.

Garantie.

In onze standaard contracten is de garantie opgenomen dat Recht voor zijn Raap Juristen Time Share en aanverwante contracten met succes zullen beëindigen. Bij al deze resorts is dat gelukt, de ene keer iets sneller dan de andere. Zelfs in Florida (USA) en Thailand hebben wij onze beloftes kunnen waarmaken.
In de afgelopen jaren hebben we op deze wijze een grote expertise opgebouwd en tientallen cliënten uit Nederland, België en Duitsland tevreden kunnen stellen.

Contact.

Onze organisatie stelt een persoonlijk contact met onze clientèle sterk op prijs. In een vrijblijvend gesprek worden werkwijze, contract en prijsstelling besproken waarna de cliënt  de beslissing kan nemen om met ons in zee te gaan. De afstand vormt nooit een probleem.
Mocht u voornemens zijn uw Time Share contract te annuleren neemt u dan contact op met een van onze juristen voor een gratis juridisch advies.

Ambtenarenrecht. Specialiteit Recht voor zijn Raap Juristen.

By | ongecategoriseerd

Rechtspositie.

Op arbeidsrechtelijk gebied hebben rijksambtenaren een aparte rechtspositie die op vele fronten afwijkt van het reguliere arbeidsrecht. Die rechtspositie is neergelegd in de Ambtenarenwet.

Vanwege deze aparte status is het ambtenarenrecht een specialisatie op zich.

Ervaring.

Mr. A. Snijders, senior jurist van ons kantoor, is jarenlang griffier geweest van het voormalige Ambtenarengerecht te Roermond en heeft in die periode  honderden beschikkingen en  uitspraken geconcipieerd. Dit op alle onderdelen van het ambtenarenrecht zoal disciplinaire maatregelen, plichtsverzuim, buitenfunctiestelling, ontslag ( ook in onderwijs), ontslag bij reorganisatie of arbeidsongeschiktheid.

In zijn vervolgcarrière als advocaat heeft deze ervaring veel vruchten afgeworpen en heeft Mr. Snijders tientallen cliënten bijgestaan op dit rechtsgebied. Thans als jurist bij Recht voor zijn Raap Juristen is die kennis niet weggevloeid en staat hij onze cliënten nog steeds als gespecialiseerd vakman bij. Niet alleen bij advisering maar met name ook bij bezwaarschriften procedures en rechtszaken bij de Sector Bestuursrecht van de rechtbanken.

Contact.

Heeft u als ambtenaar een probleem omtrent uw rechtspositie neemt u dan contact op met Mr. Snijders voor een gratis juridisch advies. U zult er wel bij varen.

 

Time Share ontbinding. Recht voor zijn Raap Juristen

By | Consumentenrecht

 

Onderstaan artikel werd onlangs gepubliceerd in de Financiële Telegraaf. Mocht u geïnteresseerd zijn in een vrijblijvend advies omtrent uw Time Share Contract of aanverwant product schroom dan niet contact op te nemen met een van onze juristen.

Toerist trapt nog steeds in timesharing

 Amsterdam – Timesharing is uit, gedeeld eigenaarschap, hotelcertificaten en vakantiestrippenkaarten zijn in. Oppassen blijft echter geboden: vaak wordt oude wijn in nieuwe zakken aangeboden.

Het lijkt zo leuk: elk jaar het recht hebben om enkele weken, voor een bedrag dat fors lager ligt dan wat ’gewone’ toeristen moeten betalen, in een prachtig appartementen- of hotelcomplex te kunnen vertoeven. Het heet timesharing en was enige tijd geleden helemaal in. Maar „deze formules kunnen langdurige of zelfs permanente financiële verplichtingen scheppen”, aldus het Europees Consumenten Centrum (ECC). „Vaak zijn er ook nog andere kosten, zoals belastingen, servicekosten en verzekeringspremies.”

 

Ontbinden

Daar kwamen veel mensen achter na het afsluiten van een timesharecontract. „Nog altijd krijgen wij mensen die hun contract, dat ze tien of vijftien jaar geleden hebben getekend, willen ontbinden”, zegt Alex Snijders van Rechtvoorzijnraapjuristen.

Ooit hebben ze het contract afgesloten omdat het zo voordelig leek. „Maar alleen al de onderhoudskosten zijn vaak schrikbarend hoog, €1200 is geen uitzondering. Voor dat geld kunnen ze makkelijk nóg eens op vakantie. Timesharing is helemaal niet zo voordelig.”

Omdat veel vakantiegangers in een timesharecontract trapten waar ze niet meer vanaf konden komen zonder een advocaat, is in 2011 regelgeving ingegaan „die de consument moet beschermen tegen gewetenloze verkopers”, aldus de ECC. Zo is nu geregeld dat er geen onduidelijkheid mag zijn over de prijs en de verplichte kosten voor onderhoud. Ook moet het contract in het Nederlands zijn opgesteld en dien je veertien dagen bedenktijd te krijgen om het contract zonder reden van opgave op te zeggen”, meldt de ECC. Daarnaast is het zo dat je volgens die regels geen aanbetaling mag doen.

 

 Aanbetaling

Bij de ECC herkennen ze de praktijken. „Nadat de timeshareregelgeving van kracht was geworden, werden vakantiegangers met andere producten gelokt. Ook daar is echter regelgeving voor, waardoor je er makkelijker weer vanaf komt”, zegt Eva Calvelo Muino van ECC Nederland. Alleen aanbiedingen die minder dan twaalf maanden geldig zijn, vallen niet onder de regelgeving. Als je een certificaat koopt dat je binnen elf maanden moet gebruiken, en je doet een aanbetaling, dan krijg je die bijvoorbeeld niet terug.

Oppassen blijft dus het devies. Calvela Muino: „Blijf alert en ga bijvoorbeeld niet mee naar presentaties. Betaal nooit wat aan. Het komt bijvoorbeeld voor dat ze je meenemen naar een pinautomaat zodat je je aanbetaling kunt doen. En teken nooit iets! Neem de papieren mee, zeg dat je alles rustig doorleest en beslis daarna.”

Bron: Financiële Telegraaf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klachten medische behandeling.

By | Aansprakelijkheidsrecht

Toename klachten.

Zonder direct een aanwijsbare oorzaak te hebben worden wij de laatste maanden in sterk toenemende mate benaderd met problemen als gevolg van foute medische ingrepen. Mislukte liposucties, buikwand- en vagina correcties. Het betreft hier behandelingen bij reguliere ziekenhuizen maar zeker ook bij privéklinieken.

Team van specialisten.

Deze toename heeft ertoe geleid dat wij ons team hebben versterkt met juristen en advocaten die een grote ervaring hebben in het verkrijgen van een maximale schadevergoeding. Onze opzet is om middels onderhandelingen met de wederpartij ( ziekenhuizen, klinieken en artsen) dan wel hun verzekeringsmaatschappij de belangen van cliënten optimaal te behartigen. Vanwege de duur heeft procederen geen prioriteit maar als het niet anders kan wordt uiteraard hard geprocedeerd.
Onze deskundigheid heeft zich in veel zaken beloond en heeft geleid tot zeer tevreden cliënten.

Contact.

Heeft u ook een probleem met een mislukte medische ingreep schroom dan niet om contact op te nemen met een van onze gespecialiseerde juristen. In een vrijblijvend en gratis onderhoud worden uw problemen en potentiële oplossingen besproken. Ook wanneer het niet tot een samenwerking komt is een telefonisch onderhoud nooit weg. Mochten wij u niet kunnen bijstaan dan wordt u zo veel mogelijk verwezen naar een andere specialisatie.

 

Annuleren Time Share.

By | ongecategoriseerd

Time Share ontbinden USA.

Zoals bekend zijn wij sedert jaren bijzonder succesvol inzake de ontbinding van Time Share en aanverwante contracten binnen Europa. Reeds tientallen cliënten zijn tot volle tevredenheid van hun zware verplichtingen afgeraakt en onze garantie heeft nog steeds een slagingspercentage van 100%.

USA.

In tegenstelling tot Time Share contracten in Europa zijn deze contracten real estate d.w.z dat deze het regime volgen van onroerend goed. Dat betekent dat de juridische benadering ook volslagen anders is dan bijvoorbeeld in Spanje.

Met onze partners hebben wij ons ook op deze materie in de Verenigde Staten geworpen en met succes. De afgelopen maanden hebben wij contracten ontbonden in Florida en de Bahama’s. Het betrof hier contracten bij de Westgate Miami Beach Club en het Silver Lake Resort, beiden in Florida. Op de Bahama’s slaagden wij met de annulering van Time Shares bij de Taino Beach Club.

Garantie.

Gelet op deze goede ervaringen kunnen wij in de toekomst ook de annulering van uw contracten in de USA garanderen. Het betekent een belangrijke uitbreiding van onze dienstverlening.
Wilt u van uw Time Share in de Verenigde Staten af neemt u dan contact op met één van onze juristen. In een vrijblijvend en gratis gesprek kunnen uw mogelijkheden worden besproken. Zoals altijd in deze zaken prefereren wij een persoonlijk onderhoud.  Het gaat om veel geld en het is ook in uw belang om te weten met wie u mogelijk in zee gaat.

Klacht salaris advocaat.

By | Civielrecht

Excessief declareren.

Medio 2016 werden wij benaderd door een cliënte uit het oosten van het land. Bij haar echtscheiding had zij rechtshulp ingeroepen van een groot advocatenkantoor bij haar in de buurt. Ondanks de verplichting daartoe werd cliënte niet gewezen op de mogelijkheid van gesubsidieerde rechtsbijstand van overheidswege, de zogenaamde toevoeging.

Vanaf januari 2014 tot medio 2015 ontving zij maandelijks nota’s tot een totaal bedrag van maar liefst € 53.000,–(!). De hele opbrengst van haar boedelscheiding ging naar de advocaat.

Een eerste studie van het dossier leerde ons dat hier sprake was van excessief declareren.

Geschillencommissie Advocatuur.

Na uitvoerige correspondentie met het betrokken kantoor is de zaak voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur te ’s-Gravenhage. Na een turbulente zitting in Utrecht was het uiteindelijke resultaat dat cliënte € 28.000,– moest betalen.

Recht voor zijn Raap Juristen hebben cliënte een voordeel van € 25.000,– bezorgd. U kunt zich voorstellen dat cliënte meer dan tevreden was. Het betrokken advocatenkantoor duidelijk niet.

Contact.

Heeft u ook problemen met de declaratie van uw advocaat neem dan contact op met Recht voor zijn Raap Juristen voor een vrijblijvend gratis juridisch advies. U zult er geen spijt van hebben. Wij zijn gespecialiseerd in dit soort zaken.

Restschuld. Uw oplossing

By | Civielrecht

Restschuld.

Onze organisatie wordt regelmatig benaderd door cliënte die vanwege financiële problemen hun woning met een grote restschuld hebben moeten verkopen. De gevolgen zijn vaak dramatisch. De cliënten zitten met een enorme schuld die ze nooit meer betaald krijgen.
Banken schakelen deurwaarders en aan de bank gelieerde incassoburo’s zoals Lindorff in waardoor de schuld alleen maar oploopt.

Regeling.

De afgelopen maanden hebben wij diverse cliënten blij kunnen maken met een door ons met de bank getroffen regeling. Eén gezin had een restschuld van maar liefst € 165.000,–. Wij hebben de schuld in samenspraak met de bank kunnen fixeren op € 14.000,– die cliënten in vijfjaar kunnen terugbetalen.

Een tweede cliënt had een schuld van €95.000,–. Hij had echter nog en effectenpolis tot een bedrag van € 15.000,– Middels cessie van deze polis aan de bank werd de totale schuld afgekocht.

Uiteraard is de financiële situatie per zaak verschillend. Het is een ervaringsgegeven dat banken zo snel mogelijk deze restschulden willen afboeken en zij vaak bereid zijn onder bepaalde voorwaarden met een laag bedrag of andere regeling genoegen te nemen.

Advies.

Heeft u met een probleem van restschuld te maken neem dan contact met ons op voor een gratis juridisch advies. Wij maken een inventarisatie voor u en zoeken voor u een passende oplossing.

Time Share annuleren? 100% succes.

By | ongecategoriseerd

Na de ontwikkeling van onze module om Time Share en aanverwante producten te ontbinden is dit een overweldigend succes gebleken. Samen met onze partners in het buitenland hebben wij in de afgelopen twee jaar inmiddels 30 cliënten met succes van hun contracten afgeholpen. Deze annuleringen zijn juridisch waterdicht mede omdat ze worden uitgevoerd door onze juristen die ruime ervaring hebben op dit terrein.

Garantie.

In de overeenkomsten die wij met de cliënt afsluiten geven wij de garantie dat wij hun contract ontbinden en nemen zelfs in die overeenkomst op dat bij (onverhoopte) niet realisering hiervan de cliënt zijn geld terugontvangt. Zoals gezegd is dit tot nu toe niet nodig geweest. Onze succes rate is nog steeds 100%.

Persoonlijke benadering.

Wij stellen een persoonlijke benadering op prijs en hebben altijd een of meer vrijblijvende gesprekken met de cliënt. Dat kan op een van onze locaties maar ook bij de cliënt thuis. Het is voor de cliënt en ook voor ons belangrijk dat partijen weten met wie zij van doen hebben. Per slot van rekening zijn er grote belangen mee gemoeid.

Heeft u een Time Share probleem. Schroom dan niet om contact met ons op te nemen voor een gratis juridisch advies. U ontvangt dan antwoord op alle vragen die u heeft.

ERFRECHTPERIKELEN

By | Erfrecht

In de afgelopen drie jaar is het aantal familieruzies flink gestegen. De meeste ruzies gaan hierbij over geld of erfenissen. Had in 2013 33 procent geen contact meer met een of meer familieleden, in 2015 is dat gestegen tot 47 procent.
Dit blijkt uit onderzoek van Netwerk Notarissen. Uit het onderzoek komt tevens dat de meeste ruzies gaan over geld of erfenissen.

Broers en zussen.

Broers en zussen maken relatief vaak ruzie met elkaar. In 67 procent van de gevallen wordt het contact binnen families verbroken tussen broers en zussen. Vooral als de ouders wat ouder worden en er meer zorg nodig is gaat het vaak fout tussen broers en zussen. Ruzie aan het sterfbed is hierbij geen uitzondering.

Ouders en kinderen.

Ook tussen ouders en kinderen gaat het niet altijd even goed. Bij 16 procent van de verbroken familiebanden gaat het om ouders en kinderen die door ruzie geen contact meer met elkaar hebben. Het gaat hierbij zelfs zover dat 13 procent van de ouders aangeeft de kinderen te willen onterven. Dit geldt ook voor ouders die nog wel contact hebben met hun kinderen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de kinderen op geld belust zijn.

Toename adviezen.

Ons kantoor wordt in toenemende mate benaderd met vragen over erfrecht. Dit heeft ertoe geleid dat wij de samenwerking hebben gezocht met een specialist op het gebied van erfrecht. Neem contact met ons op wanneer u een probleem heeft of gaat krijgen op het gebied van erfrecht. U ontvangt binnen 24 uur een gratis juridisch advies.

Geen vertrouwen in advocaat.

By | Aansprakelijkheidsrecht

Cliënten die geen vertouwen hebben in hun advocaat. Dit probleem wordt dagelijks bij ons kantoor gemeld. Het verloren vertrouwen heeft zeer uiteenlopende oorzaken.

Wel betaald, geen actie.

Het kom maar al te vaak voor dat cliënten na betaling van een voorschot of de eigen bijdrage vervolgens maanden moeten wachten totdat zij vaak na veel telefoontjes of e-mails enige actie van hun advocaat zien. Het geëigende smoesje: druk, druk of ik wacht op de tegenpartij.
Het is wel de voornaamste klacht tegen advocaten: de volstrekte onbereikbaarheid. Meneer is op de rechtbank, in bespreking, met vakantie en belt terug, hetgeen tot grote ergernis niet gebeurt.

Geen waar voor uw geld.

Van een advocaat mag worden verwacht dat hij zijn hoge honorarium ook waar maakt. De klachten die ons bereiken geven echter een ander beeld. Het lijkt er vaak op dat declareren het belangrijkste werk van de advocaat is en niet hetgeen waarvoor hij is ingehuurd: hoge kwaliteit leveren.

Klacht.

Het indienen van een klacht bij de Deken of Raad van Discipline is een mogelijkheid. Dat levert echter in het beste geval slechts een tuchtrechtelijke sanctie op en daar gaat het cliënten doorgaans niet om. Men eist terugbetaling van salaris of een schadevergoeding.

Advies.

Recht voor zijn Raap Juristen weten de weg om u hierin bij te staan. Wij hebben een schat aan ervaring en weten exact hoe deze kwesties aan te pakken. Bekijk op onze website de rubriek Klacht advocaat of neem contact op voor een gratis juridisch advies. U zult versteld staan van de mogelijkheden die wij kunnen bieden om uw recht te halen.

Klachten advocaat.

By | ongecategoriseerd

Toename klachten.

Vanwege onze specialisatie op dit gebied wordt ons kantoor in toenemende mate benaderd met klachten over advocaten. Het betreft hier met name problemen over te hoge declaraties en het niet wijzen van cliënten op de mogelijkheid van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Bovenmatig declareren.

Een cliënte uit Friesland nam een bekend advocatenkantoor uit Brabant in de arm in verband met een brandschadezaak. Er werd geen procedure gevoerd doch de advocaat declareerde bijna € 90.000,–(!). Na dreiging met tuchtrechtelijke en civielrechtelijke acties van onze kant bleek de advocaat bereid tot schikken Hij betaalde uiteindelijke zij het knarsetandend een bedrag van maar liefst € 30.000,– aan cliënte terug.

Een advocaat uit Deventer bracht cliënte circa € 60.000,– in rekening voor een echtscheiding met bijbehorende boedelscheiding. Tegen cliënte werd gezegd dat zij niet in aanmerking kwam voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Cliënte had hierover nog nooit gehoord totdat zij via een kennis vernam dat zij wellicht voor deze zogenaamde toevoeging in aanmerking kwam. Dat bleek inderdaad zo te zijn.

Op dit moment zijn wij voor cliënte aan de slag om vele tienduizenden Euro terug te vorderen c.q. de rekeningen te laten crediteren. Wij houden u op de hoogte van het verloop.

Een advocaat uit Kerkrade brengt een zakelijke cliënt € 14.000,– in rekening voor het voeren van een kort gedingprocedure. Die start hij niet en produceert slechts e-mailberichtjes. Via de Geschillencommissie Advocatuur hebben wij betrokkene gedwongen een bedrag van € 7000,-terug te betalen.

Een advocaat uit Tilburg brengt een nota van € 6000,– bij cliënte in rekening voor een arbeidsgeschil. Zij bleek echter in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, de zogenaamde toevoeging. Na onze interventie crediteerde hij de volledige nota.

Dit is slechts een beknopte bloemlezing van de klachten over advocaten die wij ontvangen.

Oorzaak?

In de advocatenwereld is de spoeling dunner en de concurrentie groter geworden. Daarnaast zijn cliënte mondiger geworden en pikken zij niet meer alles, ook niet van advocaten.
Heeft u ook vergelijkbare ervaringen? Schroomt u niet contact met ons op te nemen voor een gratis juridisch advies.

Time Share. Bericht van een tevreden Duitse klant

By | ongecategoriseerd

Wir schlossen im Jahr 1992 einen Timeshare-Vertrag mit dem Unternehmen im Wert von 13.500 deutsche Mark ab.
Wir versuchten diesen Vertrag zu kundigen in 2011, da wir nunmehr Rentner in hohem Alter sind und nicht mehr reisen können.
Das Unternehmen teilte daraufhin mit, dass wir auf eine Warteliste gesetzt werden und man  melde sich, sobald es möglich sei.
Bis zu dem Zeitpunkt  forderte das Unternehmen allerdings die jährlichen Mitglieds- und Verwaltungsgebühren ein.
Wir  wandten uns  daher ende 2014  an RechtvoorzijnraapJuristen.

Dieses Buro hat uns von alle Beschwerde  erleichtert , und innerhalb von 2 monate unser Vertrag storniert.
Nach Intervention von  RvzrJ wurde uns auch noch eine summe zurück gezahlt unter das NO CUR NO PAY Programm.

Vielen Dank Mr. Snijders.

Joachim und Renate, Krefeld

Time Share ontbinden.

By | ongecategoriseerd

Een reactie van een Belgische klant.

“Nadat wij telefonisch benaderd waren door zeker 4 resale buro’s ( ITRA, Sherlock Marketing, Reclaim Cashback en Strategy Connection S.L) allemaal op de zwarte lijst bij TATOC, met de ondertoon tot wij het volle bedrag dat wij betaald hadden voor onze punten terug zouden krijgen, hebben wij ons gewend tot RvzrJ.
Wij hadden gehoord van RvzrJ door een echtpaar ,die wij in November in Fuengirola getroffen hadden tijdens onze vakantie, dat zij deze firma gekontakteerd hebben met het verzoek hun lidmaatschap te ontbinden.
Dit is een geregistreerd Juristen Advies Buro gevestigd in Nederland en een unieke formule hoe ze mensen helpen.
De eerste 2 gesprekken die wij gehad hebben waren eerlijk en duidelijk en gratis.
Geen verhalen tot we ons geld dat we betaald hadden terug zouden krijgen , maar wel de garantie dat wij van onze lidmaatschap verlost waren.
Met de WETENSCHAP dat de onderhoudskosten de enigste bron van een vast inkomen is voor elk resort, stijgen de onderhoudskosten elk jaar zonder dat een lid enige vorm van inspraak heeft.
Op de ledenvergadering heeft men geen enkele kans om bezwaren naar voren te brengen, 1) omdat het resort altijd in meerderheid is, 2) en altijd gehouden word in plaatsen en op tijden waar normaal werkende mensen geen mogelijkheid hebben om deze te bezoeken.

Wij zijn blij tot wij op een zeer professionele manier geholpen zijn en willen mensen aanraden die met hetzelfde probleem zitten rustig te informeren wat de mogelijkheden zijn.

Dit is de eerste keer dat wij goed nieuws kunnen melden over al dat gedoe met Time Share

M. Verschueren, Diest , Belgie”

Heeft u soortgelijke ervaringen? Aarzel niet en neem contact op voor een gratis juridisch advies over uw mogelijkheden.

Gratis alimentatieberekening.

By | ongecategoriseerd

Alimentatie niet meer fiscaal aftrekbaar.

Per 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om de betaalde kinderalimentatie als aftrekpost op te voeren bij de aangifte van uw Inkomstenbelasting. De betekenis voor alimentatieplichtigen is groot. Het kan wel tot honderden Euro per maand schelen.

Bij de vaststelling van de kinderalimentatie werd reeds rekening gehouden met het belastingvoordeel dat kon worden verkregen, hetwelk kon oplopen tot zo’n 35% van het te betalen bedrag. Nu deze aftrek is komen te vervallen voldoet ook de eerder vastgestelde verplichting niet meer aan de wettelijke normen.

Wat te doen?

Het kan zijn dat de alimentatiegerechtigde akkoord gaat met een verlaging van de te betalen kinderalimentatie maar dat gebeurt niet snel. Men is nu eenmaal gewend aan het te ontvangen bedrag.

Er resteert dan niets anders dan middels een advocaat een verzoekschrift tot verlaging van de kinderalimentatie in te dienen bij de rechtbank. Dat brengt echter weer vrij hoge kosten met zich zonder dat de zekerheid bestaat dat het zich ook daadwerkelijk loont.

Oplossing.

Om hieromtrent zekerheid te krijgen hebben Recht voor zijn Raap Juristen een (tussen)oplossing voor u. Wij werken samen met een specialist op het gebied van alimentatieberekeningen. Wij zijn bereid om u aan de hand van de door u aan te reiken gegevens een gratis advies te verstrekken over de vraag of een wijzigingsverzoek zinvol is.

Neemt u daartoe contact op met een van onze juristen en u weet binnen enkele dagen precies waar u aan toe bent. Denk eraan dat een verzoek geen terugwerkende kracht heeft. Dat betekent dat u wellicht maanden te veel betaalt wanneer u te lang wacht.

Maak dus van deze unieke gelegenheid gebruik!

 

Time Share gedupeerden. De schaamte voorbij.

By | ongecategoriseerd

Bij alle contacten met de mensen die klagen over hun Time Share contract of over de aankoop van punten loopt één rode draad: hoe is het mogelijk dat ik mij met gladde praatjes heb laten verleiden tot een contract dat ik eigenlijk nooit wilde maar waaraan ik nog tientallen jaren en soms levenslang vast zit? De gêne is doorgaans zo groot dat mensen zich schamen om dit naar buiten te brengen en met anderen te delen. Zelfs niet met familieleden die overigens vaak niet weten dat dit soort contracten kunnen vererven.

De schaamte voorbij.

Los van het Time Share contract hebben gedupeerden nog vaak veel geld uitgegeven aan de koop en zogenaamde verkoop van waardeloze punten en dat ook weer tegen grove betaling. Dat maakt de situatie nog gênanter dan dat die al was.

Ons advies kan slechts luiden: stap eens voor goed over de drempel der schaamte en neem contact met ons op. Recht voor zijn Raap Juristen hebben een volstrekte geheimhoudingsverplichting. Niets en niemand verneemt enige informatie over uw persoon of uw situatie. U komt voorts in contact met een transparant kantoor in Nederland en niet bij een louche en niet te traceren bedrijf in Spanje of de British Virgin Islands.

Opgelucht.

De ervaring leert dat cliënten enorm opgelucht zijn wanneer zij na jaren ergernis met een van onze juristen hebben gesproken en zij de zekerheid krijgen dat alle contracten die zij hebben afgesloten worden ontbonden en dat ook nog binnen een redelijke termijn.

Contact.

Spreekt dit u ook aan? Bent u het zo langzamerhand ook zat: neem contact op met een van onze juristen voor een gratis juridisch advies. U zult er geen spijt van hebben. Er zijn u reeds velen voorgegaan die alsmaar zeggen: had ik dit toch eerder gedaan. Het had mij veel ergernis en geld bespaard.

Ontbinding Time Share.

By | ongecategoriseerd

Tevreden Belgische cliënt. Onderstaan bericht dat wij ontving willen wij u niet onthouden.

 

“Hendrik en Mathilde Z.
Maasmechelen.

 

Graag willen wij RvzrJ willen bedanken voor het ontbinden van onze overeenkomst.
Wij waren in het bezit van 65.000 Diamond Punten waar we in het begin ( 1999 ) zeer tevreden mee waren.
Toen onze onderhoudskosten stegen hebben wij geprobeerd onze punten te verkopen.

 

We hadden op een week…….12 telefoontje van Firma’s die dat voor ons wilde verkopen, uiteraard tegen een hoge registratie som.

 

We hebben het 2 firma’s geprobeerd maar zijn bedrogen uitgekomen en waren aan deze firma’s € 4950.- armer.
Toen wij de overeenkomst wilde ontbinden kon dat ook niet , omdat wij een rechtsgeldige overeenkomst hadden afgesloten voor 63 jaar met natuurlijk ieder jaar stijgende onderhoudskosten.

 

Het  juridisch advies van RvzrJ heeft ons doen besluiten het nog een keer te wagen.Dit bureau is in Nederland geregistreerd en niet in het buitenland, en hebben een methode dat leden een gegarandeerde ontbinding van elke overeenkomst. Wij waren eerst bang dat ze mensen buiten Nederland niet konden helpen maar dat was geen probleem.

Op korte termijn hebben zij ons uit deze ellende gehaald
Nogmaals bedankt.
Hendrik en Mathilde”

 

Voor nader informatie en een gratis advies kunt u contact met ons opnemen per telefoon 046-426 02 51, per email info@rechtvoorzijnraapjuristen.nl of middels het contactformulier.

 

 

 

 

 

Deurwaarder persoonlijk aansprakelijk.

By | Incasso

Deurwaarders en beslagvrije voet. In meerdere blogs hebben wij reeds de praktijken van deurwaarders op dit gebied aan de kaak gesteld. Met name de onjuiste berekening van de beslagvrije voet bij beslagen heeft steeds onze warme aandacht gehad. Voor veel cliënten hebben we geld kunnen terughalen.

 

Vaak is het verweer van deurwaarders geweest dat terugbetaling niet meer mogelijk was omdat de beslagen gelden reeds waren doorbetaald aan de opdrachtgever en die vervolgens niet tot terugbetaling bereid was.

 

Dit verweer gaat echter niet meer op.

 

Persoonlijk aansprakelijk.

 

De Rechtbank Limburg heeft een vonnis gewezen waarbij uitdrukkelijk is bepaald dat de deurwaarder en ook zijn BV verantwoordelijk is voor de berekening van de beslagvrije voet en het executeren van het beslag. Indien de deurwaarder die bevoegdheden onjuist gebruikt is hij hiervoor persoonlijk aansprakelijk.

 

Dit een echte doorbraak. Het verweer van de deurwaarder dat zijn opdrachtgever moet worden aangesproken is verworpen.

 

Vakantiegeld.

 

In ons eerdere blog Beslag vakantiegeld: terugbetalen hebben wij reeds besproken dat de Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege, heeft bepaald dat het vakantiegeld niet meer aan de uitbetalingsmaand mag worden toegerekend maar over twaalf maanden moet worden verdeeld.

 

Samen met dit vonnis betekent dit dat de deurwaarder niet alleen persoonlijk aansprakelijk is voor de terugbetaling van de te veel beslagen loon of uitkering  maar tevens voor terugbetaling van het gelegde beslag op vakantiegeld.

 

Contact.

 

Herkent u dit probleem in uw eigen situatie? Denkt u ook voor terugbetaling in aanmerking te komen?

 

Neemt u dan voor een gratis advies contact op met een van onze juristen.

 

Spaanse justitie vervolgt Silverpoint.

By | ongecategoriseerd

Verkoop Time Share belangen.

 

Op onze subpagina “Cold Calling” wezen wij er reeds op dat bezitters van Time Share belangen en aanverwante producten ongeveer plat worden gebeld en gemaild door gladde verkopers die beloven uw belangen lucratief te verkopen waarbij zij hoge kosten bedingen.

 

Silverpoint  doet de toezegging om de weken of punten te verkopen. Er moet dan wel tegen vergoeding een nieuw product worden gekocht dat gemakkelijker te verkopen zou zijn. Gevolg: de bezitter komt met nog meer weken en punten te zitten met de hieraan gekoppelde hogere onderhoudskosten.  Vervolgens hetzelfde liedje. De bezitter maakt meer kosten en is steeds weer in om in de belofte tot verkoop te geloven.

 

Een repeterende breuk dus: steeds meer kosten terwijl nog nooit weken of punten zijn verkocht!!

 

Ons advies luidt dan ook: trap er niet in hoe aanlokkelijk het ook vaak klinkt.

 

Silverpoints Vacations C L.

 

 

Silverpoint is de naam van de Spaande vestiging van de Britse Resort Properties Group, een van de grootste spelers op het terrein van Time Sharing. Nadat de TS business in een steeds kwader daglicht kwam te staan heeft het bedrijf zich toegelegd op een aanverwant product: het verkopen van TS belangen met grote beloftes en toezeggingen. Zoals gezegd met “nul”resultaat maar tegen wel hoge kosten.

 

De Spaanse justitie lijkt eindelijk wakker te worden. De Spaanse media melden deze maand  dat  20 personen van het bedrijf zijn aangeklaagd wegens oplichting en bedrog onder wie de CEO van Silverpoint Vacations

 

De Spaanse rechtsgang kennende zal het echter nog jaren duren voordat het tot een veroordeling komt, als die al komt.

 

Betekenis voor TS bezitter.

 

 

Het betreft hier een strafrechtelijk onderzoek waaraan een individuele TS bezitter geen rechten  kan ontlenen. Uw enige mogelijkheid bestaat uit het laten annuleren van uw contract(en) waarbij deze vervolging uiteraard wel als ondersteuning wordt meegenomen.

 

Neemt u daartoe contact op met een van onze juristen voor een gratis advies.

Recente berichten

Ambtenarenrecht. Specialiteit Recht voor zijn Raap Juristen.

| ongecategoriseerd | No Comments
Rechtspositie. Op arbeidsrechtelijk gebied hebben rijksambtenaren een aparte rechtspositie die op vele fronten afwijkt van het reguliere arbeidsrecht. Die rechtspositie is neergelegd in de Ambtenarenwet. Vanwege deze aparte status is…

Time Share ontbinding. Recht voor zijn Raap Juristen

| Consumentenrecht | No Comments
  Onderstaan artikel werd onlangs gepubliceerd in de Financiële Telegraaf. Mocht u geïnteresseerd zijn in een vrijblijvend advies omtrent uw Time Share Contract of aanverwant product schroom dan niet contact…

Klachten medische behandeling.

| Aansprakelijkheidsrecht | No Comments
Toename klachten. Zonder direct een aanwijsbare oorzaak te hebben worden wij de laatste maanden in sterk toenemende mate benaderd met problemen als gevolg van foute medische ingrepen. Mislukte liposucties, buikwand-…