Problemen met tandarts

Een ingrijpende gebitsverandering bij de tandarts kan een hoop onverhoopte kosten met zich meebrengen. Onlangs had een cliënte van een van onze juristen zich bij ons gemeld met veel opgestapelde kosten bij een gebitsprothese.

Hoge kosten

De cliënte ging voor een volledige gebitsprothese naar de tandarts. Er waren discussies over de wensen van de patiënt en de ideeën van de tandarts. Omdat ze uiteraard op deze specialist vertrouwde ging ze akkoord. Deze ideeën bleken ook een stuk duurder; de oorspronkelijke begroting werd steeds aangepast.

Klachtenbrieven zonder resultaat

Uiteindelijk kreeg de patiënt een prothese die totaal niet paste. Het gebit was afzichtelijk en kostte € 5.000,-. Ze stuurde diverse klachtenbrieven en bezocht meerdere keren de tandartspraktijk, zonder resultaat. De cliënt wilde zo snel mogelijk een nieuwe gebitsprothese en heeft deze aan laten meten bij een andere tandarts, kosten: € 7.000,-.

Bezwaar ongegrond

De cliënt heeft vervolgens een klacht ingediend bij de Centrale Klachtencommissie van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. Tevergeefs; de tandarts beweerde geen stukken meer te hebben. De Commissie gaf aan niet over de klacht te kunnen oordelen omdat er geen documenten meer voorhanden waren èn mevrouw zich inmiddels een nieuwe gebitsprothese had laten aanmeten. Hierdoor was niets meer van de eerste prothese te zien. Het bezwaar werd ongegrond verklaard.

Civiele procedure

Onze jurist spande een civiele procedure aan voor het verkrijging van een schadevergoeding. De Rechtbank was van oordeel dat de tandarts zijn bewaar- en documentatieplicht had geschonden en daarom op hem de bewijslast rustte om aan te tonen dat hij wel goed werk had geleverd. In die bewijsopdracht kon hij niet slagen en de rechtbank veroordeelde hem tot terugbetaling van de betaalde € 5.000,- vermeerderd met de meerkosten van € 2.000,- die mevrouw bij de tweede tandarts had moeten betalen.

Direct aansprakelijk stellen

Het direct aansprakelijk stellen en vervolgens eisen van schadevergoeding zoals onze gespecialiseerde jurist heeft gedaan is de enige weg om de schade te verhalen; niet alleen teruggave van het reeds betaalde doch ook het geleden verlies werd gecompenseerd.

Rechtvoorzijnraapjuristen.nl

Recht voor zijn Raap Juristen vormen een juridisch adviesbureau waarbij elke per telefoon of e-mail gestelde vraag op juridisch gebied, kosteloos binnen 24 uur wordt beantwoord.

Juridisch annuleren Time Share.

* Streeftermijn 3 maanden

* Binnen hele EG

* Time Share contracten

* Onderhoudscontracten

* Resale- en lidmaatschapscontracten

Contact

Uw naam*
Uw email*
Onderwerp
Uw bericht
captcha