Schadevergoeding

Doorgaans hoopt u natuurlijk een schadevergoeding te krijgen als u problemen ondervindt met uw advocaat en u een  procedure wenst te voeren.

Tuchtrecht

Bij klachten over advocaten kan de zogenaamde tuchtrechtelijke weg worden bewandeld. U kunt een klacht indienen bij de Raad van Discipline en in hoger beroep bij het Hof van Discipline. In het meest gunstige geval wordt aan de advocaat een sanctie opgelegd variërend van een waarschuwing tot een schrapping van het tableau, zijnde een verbod om nog als advocaat te mogen optreden.

Na jaren procederen heeft u dan echter nog niets. In elk geval geen schadevergoeding waar het toch doorgaans omdraait. Daarnaast is het ook absoluut niet noodzakelijk dat u eerst deze procedures voert.

Schadevergoeding in geld

Recht voor zijn Raap Juristen zijn gespecialiseerd in het verkrijgen van schadevergoeding in geld. Zonder de nodeloze weg van het tuchtrecht te bewandelen gaan de juristen rechtstreeks voor vergoeding van de door u geleden schade. Dat kan uit terugbetaling van honorarium bestaan doch ook uit misgelopen winst of geleden verlies. De juristen claimen tevens  vergoeding voor geleden immateriële schade, het zogenaamde smartengeld. In Nederland hebben acties ter verkrijging van smartengeld meer en meer resultaat. Er bestaat hiervoor geen wettelijke basis doch de mogelijkheid tot verkrijging van immateriële schadevergoeding wordt in verkeerszaken en ook in strafzaken vaker toegewezen.

No Cure, No Pay

Daarnaast kunnen onze juristen u het ‘No Cure , No Pay’ beginsel aanbieden welke mogelijkheid voor advocaten is verboden. Wordt geen financieel succes behaald dan betaalt u helemaal niets. Wordt dit succes wel behaald dan betaalt u een vooraf overeengekomen percentage van de opbrengst. Een te ontvangen vergoeding voor het verlenen van juridische bijstand wordt op de uiteindelijke betaling in mindering gebracht.

Voordeel kosten juridische hulp

Wanneer u aan recht voor zijn Raap € 500,- moet betalen en de advocaat of de verzekering van deze advocaat betaalt een vergoeding voor kosten juridische hulp van € 400,- dan behoeft u uiteindelijk slechts € 100, – te betalen.

Rechtvoorzijnraapjuristen.nl

Recht voor zijn Raap Juristen vormen een juridisch adviesbureau waarbij elke per telefoon of e-mail gestelde vraag op juridisch gebied, kosteloos binnen 24 uur wordt beantwoord.

Juridisch annuleren Time Share.

* Streeftermijn 3 maanden

* Binnen hele EG

* Time Share contracten

* Onderhoudscontracten

* Resale- en lidmaatschapscontracten

Contact

Uw naam*
Uw email*
Onderwerp
Uw bericht
captcha