Het grootste aantal klachten dat ons over deurwaarders bereikt vormen de problemen met de onjuiste berekende beslagvrije voet.De deurwaarder berekent bewust of onbewust de beslagvrije voet op een te laag bedrag vast en de schuldenaar houdt niet genoeg geld over om van te leven.

Wat zijn de meeste klachten?

De deurwaarder rept met geen woord over het recht op een beslagvrije voet en legt op alle inkomen beslag.

• De deurwaarder hanteert een onjuiste te lage basisnorm aan omdat hij niet weet of wilweten hoe de gezinssamenstelling is.
Hij gaat bij de berekening uit van de norm van een alleenstaande terwijl dat voor een echtpaar moet zijn.

• De deurwaarder weet niet of de partner inkomen heeft maar gaat daar gemakshalve wel van uit en stel het basisbedrag op 50%.

• De deurwaarder stel de beslagvrije voet op het basisbedrag zonder rekening te houden met zorgpremie en woonkosten.

• U staat niet op uw woonadres ingeschreven en de deurwaarder gaat ervan uit dat u naar buitenland bent vertrokken.
Hij stelt de beslagvrije voet op nihil.

• U heeft recht op zorg- en huurtoeslag van de belastingdienst doch deze wordt (bijvoorbeeld wegens beslag) niet uitbetaald.
De deurwaarder moet bij het vaststellen van de beslagvrije voet hiermede rekening houden en de bedragen van deze toeslagen ook
niet als inkomen meenemen bij de berekening van de beslagvrije voet.

Wordt u met een beslag op uw inkomen geconfronteerd neem dan contact op met een van onze juristen voor een gratis juridisch advies. De praktijk leert dat het aanvechten van de niet juiste beslagvrije voet prima op basis van “no cure, no pay” kunnen worden verricht.

Recente berichten

Ambtenarenrecht. Specialiteit Recht voor zijn Raap Juristen.

| ongecategoriseerd | No Comments
Rechtspositie. Op arbeidsrechtelijk gebied hebben rijksambtenaren een aparte rechtspositie die op vele fronten afwijkt van het reguliere arbeidsrecht. Die rechtspositie is neergelegd in de Ambtenarenwet. Vanwege deze aparte status is…

Time Share ontbinding. Recht voor zijn Raap Juristen

| Consumentenrecht | No Comments
  Onderstaan artikel werd onlangs gepubliceerd in de Financiële Telegraaf. Mocht u geïnteresseerd zijn in een vrijblijvend advies omtrent uw Time Share Contract of aanverwant product schroom dan niet contact…

Klachten medische behandeling.

| Aansprakelijkheidsrecht | No Comments
Toename klachten. Zonder direct een aanwijsbare oorzaak te hebben worden wij de laatste maanden in sterk toenemende mate benaderd met problemen als gevolg van foute medische ingrepen. Mislukte liposucties, buikwand-…