De wetgever heeft op een aantal rechtsgebieden verplichte rechtsbijstand door een advocaat voorgeschreven. 

Rechtsgebieden

Verplichte rechtsbijstand door een advocaat geldt bijvoorbeeld voor geldvorderingen die € 25.000,- of meer bedragen en echtscheidingen (waaronder ook omgangsregelingen, alimentatie en verdeling van goederen).

Ook in die zaken heeft het Buro Rechtshulp Nederland naar een alternatief gezocht en gevonden.

Verwijs arrangement

Als sluitstuk van haar dienstverlening heeft het Buro Rechtshulp Nederland met een aantal advocaten een zogenaamd verwijsarrangement gesloten. Met die advocaten is de afspraak gemaakt dat het eerste intake gesprek gratis wordt verstrekt.

Teneinde toch een vinger aan de pols te houden wordt u na beëindiging der zaak verzocht het aan u gestuurde evaluatieformulier in te vullen en aan het Buro Rechtshulp Nederland te retourneren.

Vervolgtraject

Mocht uit de door u verstrekte informatie blijken dat rechtsbijstand van een advocaat verplicht is dan wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen om het vervolgtraject te bespreken. Ook deze informatie wordt gratis verstrekt zodat niets u hoeft te beletten het contactformulier in te vullen.

Recente berichten

Ambtenarenrecht. Specialiteit Recht voor zijn Raap Juristen.

| ongecategoriseerd | No Comments
Rechtspositie. Op arbeidsrechtelijk gebied hebben rijksambtenaren een aparte rechtspositie die op vele fronten afwijkt van het reguliere arbeidsrecht. Die rechtspositie is neergelegd in de Ambtenarenwet. Vanwege deze aparte status is…

Time Share ontbinding. Recht voor zijn Raap Juristen

| Consumentenrecht | No Comments
  Onderstaan artikel werd onlangs gepubliceerd in de Financiële Telegraaf. Mocht u geïnteresseerd zijn in een vrijblijvend advies omtrent uw Time Share Contract of aanverwant product schroom dan niet contact…

Klachten medische behandeling.

| Aansprakelijkheidsrecht | No Comments
Toename klachten. Zonder direct een aanwijsbare oorzaak te hebben worden wij de laatste maanden in sterk toenemende mate benaderd met problemen als gevolg van foute medische ingrepen. Mislukte liposucties, buikwand-…