Category

Erfrecht

ERFRECHTPERIKELEN

By | Erfrecht

In de afgelopen drie jaar is het aantal familieruzies flink gestegen. De meeste ruzies gaan hierbij over geld of erfenissen. Had in 2013 33 procent geen contact meer met een of meer familieleden, in 2015 is dat gestegen tot 47 procent.
Dit blijkt uit onderzoek van Netwerk Notarissen. Uit het onderzoek komt tevens dat de meeste ruzies gaan over geld of erfenissen.

Broers en zussen.

Broers en zussen maken relatief vaak ruzie met elkaar. In 67 procent van de gevallen wordt het contact binnen families verbroken tussen broers en zussen. Vooral als de ouders wat ouder worden en er meer zorg nodig is gaat het vaak fout tussen broers en zussen. Ruzie aan het sterfbed is hierbij geen uitzondering.

Ouders en kinderen.

Ook tussen ouders en kinderen gaat het niet altijd even goed. Bij 16 procent van de verbroken familiebanden gaat het om ouders en kinderen die door ruzie geen contact meer met elkaar hebben. Het gaat hierbij zelfs zover dat 13 procent van de ouders aangeeft de kinderen te willen onterven. Dit geldt ook voor ouders die nog wel contact hebben met hun kinderen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de kinderen op geld belust zijn.

Toename adviezen.

Ons kantoor wordt in toenemende mate benaderd met vragen over erfrecht. Dit heeft ertoe geleid dat wij de samenwerking hebben gezocht met een specialist op het gebied van erfrecht. Neem contact met ons op wanneer u een probleem heeft of gaat krijgen op het gebied van erfrecht. U ontvangt binnen 24 uur een gratis juridisch advies.