Ambtenarenrecht. Specialiteit Recht voor zijn Raap Juristen.

Posted By: rechtvoorzijnraap - A Snijders on Jan 27, 2018 in Uncategorized

Rechtspositie.

Op arbeidsrechtelijk gebied hebben rijksambtenaren een aparte rechtspositie die op vele fronten afwijkt van het reguliere arbeidsrecht. Die rechtspositie is neergelegd in de Ambtenarenwet.

Vanwege deze aparte status is het ambtenarenrecht een specialisatie op zich.

Ervaring.

Mr. A. Snijders, senior jurist van ons kantoor, is jarenlang griffier geweest van het voormalige Ambtenarengerecht te Roermond en heeft in die periode  honderden beschikkingen en  uitspraken geconcipieerd. Dit op alle onderdelen van het ambtenarenrecht zoal disciplinaire maatregelen, plichtsverzuim, buitenfunctiestelling, ontslag ( ook in onderwijs), ontslag bij reorganisatie of arbeidsongeschiktheid.

In zijn vervolgcarrière als advocaat heeft deze ervaring veel vruchten afgeworpen en heeft Mr. Snijders tientallen cliënten bijgestaan op dit rechtsgebied. Thans als jurist bij Recht voor zijn Raap Juristen is die kennis niet weggevloeid en staat hij onze cliënten nog steeds als gespecialiseerd vakman bij. Niet alleen bij advisering maar met name ook bij bezwaarschriften procedures en rechtszaken bij de Sector Bestuursrecht van de rechtbanken.

Contact.

Heeft u als ambtenaar een probleem omtrent uw rechtspositie neemt u dan contact op met Mr. Snijders voor een gratis juridisch advies. U zult er wel bij varen.

 

Comments are closed.


Rechtvoorzijnraapjuristen.nl

Recht voor zijn Raap Juristen vormen een juridisch adviesbureau waarbij elke per telefoon of e-mail gestelde vraag op juridisch gebied, kosteloos binnen 24 uur wordt beantwoord.

Juridisch annuleren Time Share.

* Streeftermijn 3 maanden

* Binnen hele EG

* Time Share contracten

* Onderhoudscontracten

* Resale- en lidmaatschapscontracten

Contact

Uw naam*
Uw email*
Onderwerp
Uw bericht
captcha