Een uur gewerkt. Betaling 3 uur?

By 11 juli 2013Arbeidsrecht

Je hebt als werknemer het recht om voor iedere periode van minder dan drie uur waarin je arbeid hebt verricht, het loon te ontvangen waarop je aanspraak zou hebben indien je drie uur arbeid zou hebben verricht.

Bevordering planning
Dit is zo geregeld om te bevorderen dat een werkgever de arbeid zo organiseert dat diensten of perioden van minder dan drie uur waarin arbeid moet worden verricht, zo min mogelijk voorkomen. Dat geldt ook voor onduidelijkheid over de tijdstippen waarop arbeid moet worden verricht.

Compensatie onzekerheid
De aanspraak op minimaal drie uur loon is daarnaast bedoeld als compensatie voor de werknemer voor de onzekerheid van de arbeidsduur en de daarmee samenhangende inkomsten en arbeidstijden. Dit speelt dus met name bij oproepkrachten.

Dubbele beloning
In de praktijk is het mogelijk dat een werknemer die meerdere malen per dag wordt opgeroepen, over bepaalde tijdvakken van die dag dubbel wordt beloond omdat de tijdvakken waarop hij wordt opgeroepen elkaar overlappen. Een werkgever is dan verplicht het loon dubbel uit te betalen.

De periode na een werkonderbreking, die niet bestaat uit een reguliere werkpauze, wordt in dat geval gezien als een nieuwe periode van arbeid die aanspraak geeft op de gegarandeerde beloning van minimaal 3 uur loon.

Als een werkgever wil voorkomen dat hij de werknemer dan dubbel loon moet betalen omdat tijdvakken elkaar overlappen, dan is het aan de werkgever om duidelijk te maken over de tijdstippen waarop de werkzaamheden verricht moeten worden.

Wil je meer weten over arbeidsvoorwaarden neem dan contact op met één van onze juristen.

 

 

 

Leave a Reply