Gemeente Heerlen: stoppen en terugbetalen strafkorting WWB.

By 12 mei 2014ongecategoriseerd

In Nederland worden jaarlijks duizenden sancties op uitkeringen zoals de WWB toegepast. Hierbij dient de  beslagvrije voet te worden toegepast, zijnde het deel van de uitkering waarop geen beslag mogelijk is. Hoewel gemeentes daartoe zijn verplicht is bij de Recht voor zijn Raap Juristen nog geen enkel geval voorgekomen waarbij dat is geschied! Veel uitkeringsgerechtigden accepteren dit vanwege voor hen onbekende regels.

Zo ook in een zaak tegen de gemeente Heerlen die aan ons werd voorgelegd. In die kwestie werd reeds gedurende maar liefst 8 jaren een bedrag van € 65,– en het vakantiegeld van de WWB uitkering ingehouden.

Stopzetting strafkorting.

Nadat de beslagvrije voet was berekend hebben wij de gemeente Heerlen hiermee geconfronteerd. Na enig dralen ontving cliënte een kort brief waarin haar zonder verdere toelichting werd medegedeeld dat de sanctie en het vakantiegeld niet meer werd ingehouden zo lang de financiële situatie niet zou wijzigen.

Cliënte ontving voor het eerst sinds 8 jaren weer eens vakantiegeld!

Terugbetaling ingehouden  sanctie over vijf(!) jaren.

Daarmee was de kous echter niet af. De financiële situatie was in de afgelopen jaren niet of nauwelijks anders dan thans. De Recht voor zijn Raap Juristen hebben de gemeente Heerlen gesommeerd de toegepaste strafkorting over de afgelopen 5 jaren ( verjaringstermijn) te corrigeren en met succes.                                                                                                                                                                                                   Zowel de sanctie als het ingehouden vakantiegeld worden terugbetaald hetgeen cliënte en haar gezin een bedrag van omstreeks € 6500,– oplevert. Hoe gelukkig cliënte hiermee is laat zich raden!

Wordt u ook gekort?

 Neem contact op met een van onze juristen voor een gratis juridisch advies. Het kost u  niets en kan u veel geld opleveren.